Förhandla BRF-lån

De höga bankräntorna biter hål i bostadsrättsföreningars ekonomi. Avgifterna behöver höjas. Det kan vara läge att förhandla om BRF-lånen hos banken. Ofta är byte av bank det bästa sättet att få ner räntorna. Här är några saker att tänka på.  Utför en grundlig ekonomisk analys av föreningen Se över föreningens nuvarande skuldsättning, intäkter och utgifter … Mer Förhandla BRF-lån

Föreningsstämma i BRF:en – de viktigaste hållpunkterna

Föreningsstämman är det högsta beslutande organet i en bostadsrättsförening och årsmötet det viktigaste mötet på året. För att det ska bli ett bra genomfört möte rent formellt, men även en trevlig sammankomst, krävs god planering. Många föreningar börjar tidigt att förbereda inför stämman. Till exempel kan det vara bra att tidigt titta på vilka datum … Mer Föreningsstämma i BRF:en – de viktigaste hållpunkterna

Upprätta årsbokslut för BRF

De första av årets månader är ofta hektiska för att upprätta bostadsrättsföreningens årsbokslut. BRF:er som anlitar en extern partner inom ekonomisk förvaltning ger styrelsen en bekvämare resa med hjälp och professionell guidning genom bokslutsprocessen. Här är en översikt över huvuduppgifterna och de viktigaste sakerna att beakta vid upprättande av BRF:ens årsbokslut. Vilka är årsbokslutets viktigaste … Mer Upprätta årsbokslut för BRF

Avgiftshöjningar för bostadsrättsföreningar 2023

Många hyreshöjningar för 2023 är klara och kommunicerade ifrån de stora fastighetsägarna. För bostadsrättsföreningar är det bekvämt att luta sig emot vad större aktörer inom bostadsmarknaden kommit överens om för att argumentera kring etablering av årets medlemsavgifter. Bostadsrättsföreningar finansieras primärt av avgifter från föreningens medlemmar och bostadsrätter. Men samtidigt finns det många föreningar som även … Mer Avgiftshöjningar för bostadsrättsföreningar 2023

Så drabbas bostadsrättsföreningen av ökad inflation

Den ökade inflationen ger höjda kostnader för bostadsrättsföreningar. En inflation kan ha flera drivande faktorer och den vi nu upplever är bred, även om den främst drivs av höjda energipriser. BRF:er drabbas på flera sätt. Högre räntekostnader Räntor på lån som föreningen har tagit stiger och bara det senaste året har räntorna stigit med flera … Mer Så drabbas bostadsrättsföreningen av ökad inflation

Se över försäkringarna för din BRF

Vad bör finnas i en BRF-försäkring? En välskött bostadsrättsförening säkrar sig mot ekonomiska risker genom en BRF-försäkring vilken innehåller olika typer av delförsäkringar. Man vill skydda fastigheten, medlemmar och boende mot skador och olyckor. Det är en bra idé att löpande bevaka hur skrivelser i försäkringens paragrafer eller försäkringspremien ändras. BRF-försäkringen har några grundskydd som … Mer Se över försäkringarna för din BRF

Dags för årsstämma i bostadsrättsföreningen

I dessa tider brukar det vara dags för bostadsrättsföreningens årsstämma. Årsstämman är det högsta beslutande organet i föreningen och medlemmarna har rösträtt på mötet. På stämman kan medlemmarna bland annat välja styrelse, besluta om föreningens stadgar, godkänna årsredovisning, budget samt ta ställning till motioner eller förslag från medlemmarna.Föreningsstämman ska enligt lagen hållas en gång per … Mer Dags för årsstämma i bostadsrättsföreningen