Föreningsstämma i BRF:en – de viktigaste hållpunkterna

Föreningsstämman är det högsta beslutande organet i en bostadsrättsförening och årsmötet det viktigaste mötet på året. För att det ska bli ett bra genomfört möte rent formellt, men även en trevlig sammankomst, krävs god planering. Många föreningar börjar tidigt att förbereda inför stämman. Till exempel kan det vara bra att tidigt titta på vilka datum … Mer Föreningsstämma i BRF:en – de viktigaste hållpunkterna

Dags för årsstämma i bostadsrättsföreningen

I dessa tider brukar det vara dags för bostadsrättsföreningens årsstämma. Årsstämman är det högsta beslutande organet i föreningen och medlemmarna har rösträtt på mötet. På stämman kan medlemmarna bland annat välja styrelse, besluta om föreningens stadgar, godkänna årsredovisning, budget samt ta ställning till motioner eller förslag från medlemmarna.Föreningsstämman ska enligt lagen hållas en gång per … Mer Dags för årsstämma i bostadsrättsföreningen

Avgiftshöjningar för bostadsrättsföreningar 2023

Många hyreshöjningar för 2023 är klara och kommunicerade ifrån de stora fastighetsägarna. För bostadsrättsföreningar är det bekvämt att luta sig emot vad större aktörer inom bostadsmarknaden kommit överens om för att argumentera kring etablering av årets medlemsavgifter. Bostadsrättsföreningar finansieras primärt av avgifter från föreningens medlemmar och bostadsrätter. Men samtidigt finns det många föreningar som även … Mer Avgiftshöjningar för bostadsrättsföreningar 2023

Detta innebär den statliga hyresrabatten för er bostadsrättsförening

Coronaviruset har snabbt orsakat stora ekonomiska problem för hotell- och restaurangbranschen. För att mildra de ekonomiska konsekvenserna har regeringen utformat en tillfällig rabatt för fasta hyreskostnader. Här går Allabrf tillsammans med Jurideko Fastighetspartner igenom det statliga stödet som din bostadsrättsförening kan söka. … Mer Detta innebär den statliga hyresrabatten för er bostadsrättsförening

Årsstämma i coronatider: så låter ni medlemmarna poströsta

Genom en tillfällig lag beslutad av Riksdagen är det möjligt för styrelsen att låta medlemmarna i en bostadsrättsförening inkomma med poströster inför en årsstämma, detta oavsett vad som annars anges i lag och i föreningens stadgar. Lagen har tillkommit för att minska sprittspridningen på grund av rådande Coronapandemi och gäller åtminstone fram till och med 2020-12-31. … Mer Årsstämma i coronatider: så låter ni medlemmarna poströsta

Större föreningar bör senarelägga årsstämman – mindre kan hållas online

Mitt i all corona-oro måste de flesta bostadsrättsföreningar bestämma sig hur de ska göra med årsstämman som ofta hålls under april till juni. Större föreningar bör senarelägga stämman, men för mindre föreningar kan det lämpa sig med telefon- eller videomöten online. Det är några av rekommendationerna från BRF-juristerna på Jurideko Fastighetspartner i samarbete med Allabrf. … Mer Större föreningar bör senarelägga årsstämman – mindre kan hållas online

Viktigt att tänka på inför föreningsstämman

Våren är här och med den kommer även tiden då bostadsrättsföreningar håller sina ordinarie föreningsstämmor. Stämman är en bostadsrättsförenings högsta beslutande organ. Det är således av stor vikt att förfarandet både innan och under stämman är korrekt. För att säkerställa att stämman avlöper på ett önskvärt sätt är det viktigt att lägga fokus på fyra företeelser. Dessa är kallelse, stämmoordförande, beslutsförfaranden samt majoritetskrav. … Mer Viktigt att tänka på inför föreningsstämman

Vad händer om styrelsen inte beviljas ansvarsfrihet?

Fråga: Det finns ett missnöje med styrelsens beslut under året och risk för att vi inte beviljas ansvarsfrihet på stämman. Vad händer om vi inte beviljas ansvarsfrihet? Vår revisor hade inga invändningar mot årsredovisningen. Svar: Tack för frågan! Att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet är en allvarlig påföljd, och är princip bara avsedd för de fall … Mer Vad händer om styrelsen inte beviljas ansvarsfrihet?