Så drabbas bostadsrättsföreningen av ökad inflation

Inflation påverkar BRF:ers ekonomiska förvaltning

Den ökade inflationen ger höjda kostnader för bostadsrättsföreningar. En inflation kan ha flera drivande faktorer och den vi nu upplever är bred, även om den främst drivs av höjda energipriser. BRF:er drabbas på flera sätt.

Högre räntekostnader

Räntor på lån som föreningen har tagit stiger och bara det senaste året har räntorna stigit med flera procentenheter från låg nivå. Föreningar med en stor skuldsättning och rörliga lån får direkt högre räntekostnader och en ökad belastning på föreningens ekonomi.

Högre kostnader för underhåll

Kostnader stiger för den material och arbetskraft som behövs för att genomföra underhållsåtgärder på fastigheten. Drift och underhåll av gemensamma utrymmen, som exempelvis tvättstuga, garage och trapphus blir dyrare. Detta innebär att föreningen måste betala mer för fastighetsskötseln.

Förvaltningsavtal med indexreglering

Om föreningen har indexreglerade avtal med fastighetsförvaltare kan kostnaderna stiga rejält vid årsskiften. Sådana avtal brukar baseras på inflationen vid ett visst datum. Ersättning för fastighetsskötseln höjs automatiskt i takt med inflationen som oftast mäts genom konsumentprisindex (KPI). KPI är ett mått på den genomsnittliga prisutvecklingen för en korg av varor och tjänster som svenska hushåll konsumerar.

Skicklig ekonomisk förvaltning undviker alltför negativa inflationseffekter

De medlemmar som någon gång skött den ekonomiska förvaltningen av sin bostadsrättsförening vet att arbetet kräver mycket mycket tid och energi. Genom att anlita professionell hjälp frigörs tid för styrelsen att fokusera på andra viktiga frågor som rör föreningen.

En duktig ekonomisk förvaltare är framåtblickande i planering och har redan planerat och förberett BRF:en för händelser som brant stigande inflation. Tillsammans med föreningen finns då identifierade möjligheter till kostnadsbesparingar och effektiviseringar innan och under pågående inflation. Förvaltaren är även en kunnig part i förhandlingar med leverantörer och hjälper till att avtala om bättre priser för föreningens medlemmar.

Bostadsrättsföreningar med välskött ekonomisk förvaltning undviker dramatiska kostnadsökningar och försämringar i sitt boende.