Avgiftshöjningar för bostadsrättsföreningar 2023

BRF:er höjer hyran 2023 enligt de ekonomiska riktlinjerna

Många hyreshöjningar för 2023 är klara och kommunicerade ifrån de stora fastighetsägarna. För bostadsrättsföreningar är det bekvämt att luta sig emot vad större aktörer inom bostadsmarknaden kommit överens om för att argumentera kring etablering av årets medlemsavgifter. Bostadsrättsföreningar finansieras primärt av avgifter från föreningens medlemmar och bostadsrätter. Men samtidigt finns det många föreningar som även har hyresrätter i sitt bestånd. Exempelvis hyreslägenheter som är kvar sedan en tidigare ombildning eller lokaler som hyrs av företag som t.ex. en frisör eller restaurang.

Hyreshöjningar hos allmännytta och privata fastighetsbolag

Färdigförhandlade hyror för privata och allmännyttiga fastighetsägare visar höjningar i spannet 1,50% – 6,50% (med något undantag). Familjebostäder berättar att de flesta får en hyreshöjning med 4,76%. Fastighetsägarna Stockholm sätter en höjning med 4,75%. Det skiljer sig även mycket regionalt eftersom elpriserna är högre, och utsatta för påverkan av europeiska priser, i södra än i norra Sverige. 

Många hyresförhandlingar strandade och parterna vände sig till Hyresmarknadskommittén för hjälp med den nya hyressättningen. Utfallen i hyror därifrån kan dröja. 

Indexreglerad avgiftshöjning 

För många BRF:er finns avtalsbindningar i kostnader som ger en indexreglerad höjning av avgiften. Boendes medlemsavgift kommer då automatiskt att höjas enligt avtalsparagrafer om indexerad kostnadshöjning. Indexreglering generellt, innebär att kostnadsnivån justeras varje år för att återspegla den allmänna prisutvecklingen i samhället. Då kopplas avgiftsnivån till konsumentprisindex (KPI), som mäter förändringar i priserna på en korg av varor och tjänster som vanligtvis konsumeras av hushåll.

Syftet med indexreglering är att säkerställa att boende inte drabbas av att avgifter höjs i högre takt än den allmänna prisutvecklingen. Detta skulle kunna leda till att köpkraften minskar och svårigheter att betala avgiften. Genom att reglera avgiften på det här sättet kan medlemmar i BRF:er känna sig trygga med att deras månadsavgift är rimlig och att den inte skenar iväg.

Med ekonomisk förvaltning sätts föreningens avgift på ett tryggt sätt

Rådgivning om hyressättning

Indexreglering av avgift 

En ekonomisk förvaltare kan ansvara för att se till att avgiftsnivån justeras varje år för att återspegla den allmänna prisutvecklingen i samhället, genom att koppla hyran till konsumentprisindex (KPI).

Medlemsförhandlingar

En ekonomisk förvaltare kan representera BRF:en vid avgiftsförhandlingar med boende och arbeta för att uppnå en överenskommelse som gynnar både BRF:en och medlemmen.

Övervakning av avgiftsbetalningar

En ekonomisk förvaltare kan se till att medlemmarna betalar sina räkningar i tid och övervaka förseningar eller uteblivna betalningar.

Uppföljning av medlemsintäkter och kostnader 

En ekonomisk förvaltare kan ansvara för att följa upp medlemssintäkter och kostnader för fastigheten för att se till att föreningen har en sund ekonomisk grund och att avgifterna är tillräckliga för att täcka kostnaderna för fastigheten.