Så undviker föreningen den automatiska prisökningen

Den sista juni sker en automatisk prishöjning och förlängning av de förvaltningsrelaterade avtalen. De flesta bostadsrättsföreningar kan kapa sina kostnader rejält – genom att omförhandla sina avtal. Även kvaliteten på tjänsten tenderar att bli högre när förvaltaren känner av konkurrens.

Varför sker en prishöjning på förvaltningsavtal?

De allra flesta förvaltningsavtal har en så kallad ”indexklausul”. Det innebär att priset höjs varje år med några procent – ofta betydligt mer än inflationen. Föreningar som låter avtalen förlängas per automatik varje år betalar oftast betydligt mer för exakt samma tjänster, i jämförelse med föreningar som omförhandlat sina avtal mer aktivt.

Hur fungerar uppsägnings- och bindningstid?

De flesta avtal för ekonomisk eller teknisk förvaltning löper per kalenderår och har sex månaders uppsägningstid. Det innebär att den sista juni varje år förlängs förvaltningsavtalen automatiskt med ett eller flera års ytterligare bindningstid. D.v.s. 2022-06-30 förlängs föreningens bindningstid till 2024-01-01.

Så undviker styrelsen prisökningen:

1. Maila er förvaltare innan 2022-06-30 om ni önskar att avtalet inte ska förlängas per automatik och begär att få säga upp avtalet för omförhandling.

2. Föreningens avtal löper på precis som vanligt fram till årsskiftet – med enda skillnad att avtalet inte förlängs automatiskt.

3. Styrelsen kan fram till årsskiftet i lugn och ro göra en närmare bedömning av sina avtal och jämföra med konkurrerande alternativ.

4. Innan årsskiftet kan styrelsen välja att förlänga avtalet med sin befintliga förvaltare eller byta till en annan förvaltare med ett bättre erbjudande.

Måste vi byta förvaltare för att vi säger upp avtal för omförhandling?


Nej, föreningen kan innan årsskiftet självklart välja att förlänga sitt avtal med befintlig förvaltare. Skillnaden är att förvaltaren nästan alltid erbjuder ett bättre pris jämfört med om styrelsen låtit avtalet förlängas automatiskt. Även kvaliteten på tjänsten tenderar att bli högre när förvaltaren känner av konkurrens.

Hur vet vi om vi har bra avtal?

Genom att jämföra med vad andra förvaltare kan erbjuda. Självklart inte bara gällande pris utan även gällande servicenivå, kvalitet och innehåll. 

Så gott som alla föreningar kan åtminstone förhandla ner priserna med några tusenlappar, utan att behöva förändra omfattningen på tjänsterna. Men oftast handlar det om betydligt större belopp än så.

Få hjälp att konkurrensutsätta era avtal med Anbudskollen – en kostnadsfri upphandlingstjänst för BRF:er. Läs mer här!