Orolig bostadsmarknad: Så motverkar styrelsen ett prisfall

Bostadsmarknaden är i dagsläget mer osäker än på länge. Mäklare vittnar om en tydlig förskjutning till köparens marknad och många bedömare menar att en priskorrigering nedåt troligtvis är att vänta. Enskilda BRF-styrelser kan inte påverka marknaden i stort – däremot kan de göra stor skillnad för attraktionskraften på bostäderna i den egna föreningen. Nedan följer … Mer Orolig bostadsmarknad: Så motverkar styrelsen ett prisfall

Medlemsförteckningen, måste vi lämna ut den?

Fråga: Måste styrelsen lämna ut hela medlemsförteckningen om en medlem begär att få se den? Kan styrelsen besluta att bara styrelsen får ha tillgång till medlemsförteckningen? Svar: En bostadsrättsförening är skyldig enligt bostadsrättslagen att föra en medlemsförteckning. Enligt bostadsrättslagen ska medlemsförteckningen också hållas tillgänglig hos föreningen för var och en som vill ta del av … Mer Medlemsförteckningen, måste vi lämna ut den?

Träffa oss på Bostadsrättsmässan!

Fredagen och lördagen den 17-18 november kommer den årliga bostadsrättsmässan till Kistamässan i Stockholm och vi kommer självklart att vara där! Mässan erbjuder flertalet aktiviteter, seminarier och föreläsningar med BRF:er i fokus. Med andra ord mycket nyttigt inför styrelsearbetet 2018. Nytt för i år är att alla BRF-styrelser som besöker mässan får en gratis ekonomisk … Mer Träffa oss på Bostadsrättsmässan!

Vi är inte överens med lokalhyresgästen

Fråga: Vi vill höja hyran för vår lokalhyresgäst. Vi har pratat med hyresgästen, men vi har inte kunnat komma överens. Hur kan vi göra istället? Svar: Om en hyresvärd vill höja hyran eller ändra villkoren i hyresavtalet så kan hyresvärden säga upp hyresavtalet för villkorsändring. En uppsägning måste utformas på ett speciellt sätt enligt reglerna … Mer Vi är inte överens med lokalhyresgästen

Vad ska vi tänka på när en medlem vill ta ner en vägg?

Fråga: Vi har fått en fråga från en medlem som vill ta ner en vägg i sin lägenhet. Medlemmen säger att den inte är bärande. Andra i huset har gjort likadant tidigare. Kan vi godkänna detta och vad bör vi tänka på i så fall? Svar: Enligt bostadsrättslagen får en bostadsrättshavare inte göra ingrepp i … Mer Vad ska vi tänka på när en medlem vill ta ner en vägg?

Verklig huvudman

Många föreningar har i dagarna fått e-post från Bolagsverket om verklig huvudman. Det har kommit en ny lag om registrering av verkliga huvudmän. En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar en förening. En verklig huvudman kan också vara den eller de personer som tjänar på att någon annan agerar … Mer Verklig huvudman

Modern avfallshantering sparar tusenlappar

Allabrf.se i samarbete med Tiptapp Många fastighetsägare och bostadsrättsföreningar brottas idag med rejäla problem med medlemmarnas grovsopor. Kostnader för sophämtning som skjuter i höjden, oordning i grovsoprum och en grannsämja som blir lidande – inte minst efter den omfattande sopstrejk som drabbade Stockholm tidigare i år. Det finns en modern lösning i form av en … Mer Modern avfallshantering sparar tusenlappar

Risker med oklara försäkringsvillkor för BRF:er

allabrf.se har undersökt bostadsrättsföreningars försäkringar. Resultatet visar att endast var femte styrelse har god kännedom om sina försäkringsvillkor. Undersökningen visar också att många BRF:er betalar mer än de egentligen behöver för sin försäkringspremie. Vissa föreningar har även allvarliga brister i sitt försäkringsskydd – det förekommer t.o.m. att man missat att försäkra delar av fastigheten.   … Mer Risker med oklara försäkringsvillkor för BRF:er

En av de största HSB-föreningarna i Malmö hotas av konkurs

HSB-föreningen Brf Ida är en av Malmös absolut största bostadsrättsföreningar, med hela 738 lägenheter. De flesta Malmöbor har nog sett husen och föreningens stora skylt, som står i korsningen mellan Amiralsgatan och Scheelegatan. Det gjordes ett utskick till de 738 hushåll på von Lingens väg i Rosengård som hör till bostadsrättsföreningen Ida. ”Styrelsen i HSB … Mer En av de största HSB-föreningarna i Malmö hotas av konkurs

Pressmeddelande: Här bor du gratis – Lista på föreningar med 0 kr i månadsavgift

Månadsavgiften är helt avgörande för värderingen av lägenheter. Det är inte vanligt men det finns bostadsrättsföreningar i Sverige som har 0 kronor i månadsavgift. Samtidigt säger inte avgiftsnivån allt i en förening, det viktigaste för en bospekulant är att se framtida utveckling av avgiftsnivån. Månadsavgiften är det bospekulanter tänker på främst när det gäller kostnaden … Mer Pressmeddelande: Här bor du gratis – Lista på föreningar med 0 kr i månadsavgift