Corona orsakar ekonomiska problem för bostadsrättsföreningar

Många bostadsrättsföreningar tvingas nu lämna eftergifter på hyror till företag som i sin tur fått sina verksamheter helt eller kraftigt inbromsade till följd av Coronapandemin. Fortsätter trenden kan många föreningar tvingas höja avgifterna för att balansera hyresbortfallen – på sikt riskerar även en del lokaler bli svåra att hyra ut. … Mer Corona orsakar ekonomiska problem för bostadsrättsföreningar

Detta innebär den statliga hyresrabatten för er bostadsrättsförening

Coronaviruset har snabbt orsakat stora ekonomiska problem för hotell- och restaurangbranschen. För att mildra de ekonomiska konsekvenserna har regeringen utformat en tillfällig rabatt för fasta hyreskostnader. Här går Allabrf tillsammans med Jurideko Fastighetspartner igenom det statliga stödet som din bostadsrättsförening kan söka. … Mer Detta innebär den statliga hyresrabatten för er bostadsrättsförening

Årsstämma i coronatider: så låter ni medlemmarna poströsta

Genom en tillfällig lag beslutad av Riksdagen är det möjligt för styrelsen att låta medlemmarna i en bostadsrättsförening inkomma med poströster inför en årsstämma, detta oavsett vad som annars anges i lag och i föreningens stadgar. Lagen har tillkommit för att minska sprittspridningen på grund av rådande Coronapandemi och gäller åtminstone fram till och med 2020-12-31. … Mer Årsstämma i coronatider: så låter ni medlemmarna poströsta

En av fem föreningar kan tvingas höja avgiften i spåren av Covid-19

Som en följd av coronakrisen riskerar nu bostadsrättsföreningar att drabbas hårt när lokalhyresgästerna får problem att betala sina hyror. Var femte förening kan tvingas höja avgifterna. Var tionde förening riskerar dessutom att få akuta likviditetsproblem. Detta visar en ny studie från Allabrf i Dagens Industri. … Mer En av fem föreningar kan tvingas höja avgiften i spåren av Covid-19