Bristande rörlighet på bostadsmarknaden lamslår samhället

Folk väntar med att flytta hemifrån och bilda familj på grund av svårigheterna att skaffa egen bostad. Många väljer till och med att stanna kvar i oönskade relationer. Om detta skriver Dagens Industri, med statistik hämtad från Hemnet. 

Två undersökningar har genomförts bland Hemnets besökare med cirka 7.000 deltagare. Resultat av undersökningarna visar att varannan ungdom, i åldern 18 till 27, bott hemma längre än önskat. 21 procent av respondenterna i åldern 28 till 37 har väntat med att bilda familj. Nästan 25 procent av respondenterna i åldern 38 till 47 har medgett att de har stannat kvar i en dålig relation på grund av svårigheter att flytta därifrån.

Att rörligheten på bostadsmarknaden stannar upp påverkar individens personliga utveckling.

– Det påverkar hela samhällets förmåga att skapa någon form av jämlik samhällsstruktur. Det finns en massa personer som har tillgångar i form av pengar eller sociala kontaktnät och som kan få bostad, därmed kan man se att bostadsbristen får konsekvenser för personer som inte har samma ekonomiska tillgångar, säger Martin Grander, bostadsforskare på Malmö Universitetet.

– Också de som tillhör ‘mellangruppen’, alltså de som har ett arbete eller kanske en hygglig inkomst känner att det är kämpigt. Man kommer inte vidare utan behöver ganska mycket sparat kapital eller sociala kontakter för att komma in på bostadsmarknaden eller hyresmarknaden där köpoängen ofta inte räcker, menar Martin Grander.

Läs hela artikeln från Dagens Industri.