Vartannat hushåll kan få problem vid räntehöjning

Hälften av de tillfrågade hushållen i en SEB-enkät oroar sig för kraftigt höjda bostadskostnader. Främst är det låginkomsttagare och hyresgäster som är bekymrade, där 60 procent är kvinnor och 42 procent män. Detta skriver Dagens Industri.

Undersökning gjordes av Demoskop, på uppdrag av SEB. Frågan som ställdes var hur problematiskt en 50-procentig höjning av bostadskostnader inom tre år skulle innebära för den tillfrågades ekonomi. Hälften svarade att det skulle vara ganska eller mycket problematiskt.

– En så stor ökning av boendekostnaderna blir mycket kännbar för många och det är viktigt att vi är medvetna om att en sådan ökning är fullt möjlig. Ser man till räntan innebär en ökning med 50 procent bara att dagens snitträntor runt 1,5 procent stiger till någonstans runt 2,25 procent, säger Jens Magnusson, privatekonom på SEB.

Hyresgäster och låginkomsttagare är mest oroliga över framtida kostnadsökningar. Enligt Jens Magnusson beror detta på att hyresrätter är mycket dyrare att bo i, samtidigt som de flesta hyresgäster generellt sätt har en lägre inkomst än de som bor i andra boendeformer.

60 procent kvinnor respektive 42 procent män oroas. Att kvinnor ser kostnadshöjning som ett större problem tror Jens Magnusson beror på att kvinnor generellt sätt har en lägre inkomst och att de därmed har svårare att bygga upp en sparbuffert.

Läs hela artiklen från Di här.