Detta innebär den statliga hyresrabatten för er bostadsrättsförening

Coronaviruset har snabbt orsakat stora ekonomiska problem för hotell- och restaurangbranschen. För att mildra de ekonomiska konsekvenserna har regeringen utformat en tillfällig rabatt för fasta hyreskostnader. Här går Allabrf tillsammans med Jurideko Fastighetspartner igenom det statliga stödet som din bostadsrättsförening kan söka. … Mer Detta innebär den statliga hyresrabatten för er bostadsrättsförening

Årsstämma i coronatider: så låter ni medlemmarna poströsta

Genom en tillfällig lag beslutad av Riksdagen är det möjligt för styrelsen att låta medlemmarna i en bostadsrättsförening inkomma med poströster inför en årsstämma, detta oavsett vad som annars anges i lag och i föreningens stadgar. Lagen har tillkommit för att minska sprittspridningen på grund av rådande Coronapandemi och gäller åtminstone fram till och med 2020-12-31. … Mer Årsstämma i coronatider: så låter ni medlemmarna poströsta

En av fem föreningar kan tvingas höja avgiften i spåren av Covid-19

Som en följd av coronakrisen riskerar nu bostadsrättsföreningar att drabbas hårt när lokalhyresgästerna får problem att betala sina hyror. Var femte förening kan tvingas höja avgifterna. Var tionde förening riskerar dessutom att få akuta likviditetsproblem. Detta visar en ny studie från Allabrf i Dagens Industri. … Mer En av fem föreningar kan tvingas höja avgiften i spåren av Covid-19

Större föreningar bör senarelägga årsstämman – mindre kan hållas online

Mitt i all corona-oro måste de flesta bostadsrättsföreningar bestämma sig hur de ska göra med årsstämman som ofta hålls under april till juni. Större föreningar bör senarelägga stämman, men för mindre föreningar kan det lämpa sig med telefon- eller videomöten online. Det är några av rekommendationerna från BRF-juristerna på Jurideko Fastighetspartner i samarbete med Allabrf. … Mer Större föreningar bör senarelägga årsstämman – mindre kan hållas online