Stora belopp att spara för bostadsrättsföreningar

Det är vanligt att bostadsrättsföreningar låter sina tjänsteavtal löpa på av slentrianmässiga skäl. Styrelsen känner ofta inte till att de betalar överpriser, vilket utnyttjas av  leverantörer och förvaltare. Det positiva är att många föreningar kan spara stora belopp genom enkla åtgärder från styrelsen – över tid handlar det inte sällan om miljonbelopp. … Mer Stora belopp att spara för bostadsrättsföreningar

Möjlighet för BRF:er med lokaler att kraftigt sänka sin belåning

Sedan 2004 finns nya lagregler för indelning av fastigheter som öppnar upp möjligheter för bostadsrättsföreningar genom så kallad tredimensionell fastighetsbildning. Konceptet kan vara enormt gynnsamt för vissa bostadsrättsföreningar – åtminstone om föreningen har stora lokalytor, hög skuldsättning eller är en så kallad oäkta förening. Trots detta är det många BRF-styrelser som inte känner till möjligheterna. 3D-bildning, 3D-delning … Mer Möjlighet för BRF:er med lokaler att kraftigt sänka sin belåning

Lägre räntor på BRF-lån med ny tjänst

Landets bostadsrättsföreningar kan sammanlagt spara runt tre miljarder årligen genom att förhandla om sina räntor.  Detta visar bl.a. en tidigare publicerad studie från Allabrf i Svenska Dagbladet. Allabrf breddar nu tjänsten Anbudskollen med upphandling av BRF-lån. – Tillsammans är landets BRF:er en maktfaktor som kan sätta stor press på bankerna. Vi har på ett par månader fått uppdrag att … Mer Lägre räntor på BRF-lån med ny tjänst

Ny tjänst hjälper BRF-styrelser spara tid och pengar

Bostadsrättsföreningar betalar i regel 20-40 % mer än de behöver för sina tjänster och avtal. För att motverka dessa överpriser, lanserar nu allabrf plattformen anbudskollen.se – den första upphandlingstjänsten som helt fokuserar på bostadsrättsföreningar. Anbudskollen hjälper styrelser i bostadsrättsföreningar att förbättra sina avtal genom att konkurrensutsätta leverantörer och förvaltare. Tjänsten är inte bara den första av … Mer Ny tjänst hjälper BRF-styrelser spara tid och pengar

Guide: Föreningens dolda tillgångar – så undviker ni fallgroparna

Tips av allabrf.se i samarbete med Gleipnergruppen och tjänsten anbudskollen.se Många bostadsrättsföreningar har så kallade dolda tillgångar – ytor med potential att bli bostäder åt nya medlemmar och en möjlighet för föreningen att kraftigt förbättra ekonomin. Men det är viktigt att projektet genomförs professionellt. Vi har sammanställt tio goda råd inför ert konverteringsprojekt. I takt med ökade … Mer Guide: Föreningens dolda tillgångar – så undviker ni fallgroparna

Orolig bostadsmarknad: Så motverkar styrelsen ett prisfall

Bostadsmarknaden är i dagsläget mer osäker än på länge. Mäklare vittnar om en tydlig förskjutning till köparens marknad och många bedömare menar att en priskorrigering nedåt troligtvis är att vänta. Enskilda BRF-styrelser kan inte påverka marknaden i stort – däremot kan de göra stor skillnad för attraktionskraften på bostäderna i den egna föreningen. Nedan följer … Mer Orolig bostadsmarknad: Så motverkar styrelsen ett prisfall

Risker med oklara försäkringsvillkor för BRF:er

allabrf.se har undersökt bostadsrättsföreningars försäkringar. Resultatet visar att endast var femte styrelse har god kännedom om sina försäkringsvillkor. Undersökningen visar också att många BRF:er betalar mer än de egentligen behöver för sin försäkringspremie. Vissa föreningar har även allvarliga brister i sitt försäkringsskydd – det förekommer t.o.m. att man missat att försäkra delar av fastigheten.   … Mer Risker med oklara försäkringsvillkor för BRF:er

Se upp för automatisk kostnadshöjning sista juni

Den sista juni förlängs de flesta BRF:ers förvaltningsavtal per automatik i ett eller flera år. Nästan alla förvaltare höjer samtidigt priset på tjänsten. Detta är en höjning som föreningen och dess medlemmar på sikt kan förlora stora belopp på. Men det finns möjlighet att undvika den. En så kallad indexreglering innebär i regel att föreningens … Mer Se upp för automatisk kostnadshöjning sista juni