Hälsokoll på era kostnader: Se snabbt, enkelt och gratis om föreningen betalar för mycket

allabrf.se erbjuder föreningsstyrelser just nu en gratis hälsokoll på föreningens kostnader genom en genomgång av löpande avtal. – Styrelsen får ett enkelt och lättförståeligt dokument på en A4 där man ser hur mycket pengar som föreningen betalar varje år till sina leverantörer. Genom vår omfattande databas kan föreningen jämföra sina kostnader med andra föreningar i … Mer Hälsokoll på era kostnader: Se snabbt, enkelt och gratis om föreningen betalar för mycket

Chockhöjning av uppvärmningskostnaderna

Vid årsskiftet kommer flertalet energibolag att införa en ny prismodell för fjärrvärme. Resultatet: Kan öka bostadsrättsföreningens uppvärmningskostnader med upp till 30 procent. Den nya modellen utgår ifrån energitoppar istället för att fokusera på energiförbrukningen överlag. Resonemanget enligt energibolagen är att denna modell är mer rättvis och bättre för miljön. Samtidigt rekommenderar de att hushåll gör … Mer Chockhöjning av uppvärmningskostnaderna

Uppföljning: HSB-föreningen misstänks vara plundrad

Tidigare uppmärksammandes fallet med HSB-föreningen Brf Ida i Malmö, som banken inte ville låna pengar till. Nu riskerar 738 hushåll att hamna i svår kris när föreningen hotas av konkurs.  En konkurs innebär i praktiken att medlemmarnas bostadsrätter omvandlas till hyresrätter och eventuella lån som medlemmarna har omvandlas till blancolån, då ingen bostad längre finns … Mer Uppföljning: HSB-föreningen misstänks vara plundrad

Orolig bostadsmarknad: Så motverkar styrelsen ett prisfall

Bostadsmarknaden är i dagsläget mer osäker än på länge. Mäklare vittnar om en tydlig förskjutning till köparens marknad och många bedömare menar att en priskorrigering nedåt troligtvis är att vänta. Enskilda BRF-styrelser kan inte påverka marknaden i stort – däremot kan de göra stor skillnad för attraktionskraften på bostäderna i den egna föreningen. Nedan följer … Mer Orolig bostadsmarknad: Så motverkar styrelsen ett prisfall

Träffa oss på Bostadsrättsmässan!

Fredagen och lördagen den 17-18 november kommer den årliga bostadsrättsmässan till Kistamässan i Stockholm och vi kommer självklart att vara där! Mässan erbjuder flertalet aktiviteter, seminarier och föreläsningar med BRF:er i fokus. Med andra ord mycket nyttigt inför styrelsearbetet 2018. Nytt för i år är att alla BRF-styrelser som besöker mässan får en gratis ekonomisk … Mer Träffa oss på Bostadsrättsmässan!

Verklig huvudman

Många föreningar har i dagarna fått e-post från Bolagsverket om verklig huvudman. Det har kommit en ny lag om registrering av verkliga huvudmän. En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar en förening. En verklig huvudman kan också vara den eller de personer som tjänar på att någon annan agerar … Mer Verklig huvudman

Risker med oklara försäkringsvillkor för BRF:er

allabrf.se har undersökt bostadsrättsföreningars försäkringar. Resultatet visar att endast var femte styrelse har god kännedom om sina försäkringsvillkor. Undersökningen visar också att många BRF:er betalar mer än de egentligen behöver för sin försäkringspremie. Vissa föreningar har även allvarliga brister i sitt försäkringsskydd – det förekommer t.o.m. att man missat att försäkra delar av fastigheten.   … Mer Risker med oklara försäkringsvillkor för BRF:er

En av de största HSB-föreningarna i Malmö hotas av konkurs

HSB-föreningen Brf Ida är en av Malmös absolut största bostadsrättsföreningar, med hela 738 lägenheter. De flesta Malmöbor har nog sett husen och föreningens stora skylt, som står i korsningen mellan Amiralsgatan och Scheelegatan. Det gjordes ett utskick till de 738 hushåll på von Lingens väg i Rosengård som hör till bostadsrättsföreningen Ida. ”Styrelsen i HSB … Mer En av de största HSB-föreningarna i Malmö hotas av konkurs

Bostadsrättsföreningar kan kuppas i konkurs

En kuppartad ansökan satte en bostadsrättsförening i Arboga i konkurs. Efter år av rättegångar och miljontals kronor har de boende inte lyckats häva beslutet. -Konkursens konsekvenser blir att många drabbas med förödande följder, säger Marie Karlsson-Tuula, professor i civilrätt till SvD. Med dagens lagstiftning finns nämligen inga krav på att beslutet att sätta en bostadsrättsförening … Mer Bostadsrättsföreningar kan kuppas i konkurs

Många BRF:er utsatta för bedrägeriförsök

Under de senaste månaderna har en stor mängd bostadsrättsföreningar utsatts för ett försök att lura föreningen på pengar. Det handlar om en blankett där mottagaren uppmanas att ”rätta uppgifterna” om föreningen. I själva verket är det ett dolt avtal där föreningen förbinder sig att betala närmare 12 000 kr. Det är bolaget med det skenbart … Mer Många BRF:er utsatta för bedrägeriförsök