Ändra stadgarna? Nu börjar det bli dags!

Efter en ändring i lagen om ekonomiska föreningar så måste alla bostadsrättsföreningar se över sina stadgar så att de stämmer överens med lagen. Om föreningens stadgar har bestämmelser som strider lagen så måste styrelsen senast den 30 juni 2018 på en stämma lägga fram förslag på ändringar av stadgarna som överensstämmer med lagen. Några av … Mer Ändra stadgarna? Nu börjar det bli dags!

Oklart ansvar, bör det regleras i stadgarna?

Fråga: I vår förening har vi spolknapparna som är monterade på en vattenkassett bakom toalettstolen. I stadgarna framgår inget uttryckligt om vem som ansvarar för byte av dessa spolknappar, men i föreningens ordningsregler står det att det är medlemmens ansvar. Bytet är ganska kostsamt, över tusen kr. Bör vi ändra stadgarna så att det framgår … Mer Oklart ansvar, bör det regleras i stadgarna?

Kallande till stämma, hur långt i förväg måste vi kalla?

Fråga: Vi har tagit fram nya stadgar som följer de senast ändringarna i bostadsrättslagen och lagen om ekonomiska föreningar. Nu ska vi kalla till en extra stämma för ett första beslut. I de nuvarande stadgarna står det att kallelse till extra stämma ska ske senast två veckor i förväg. Räcker det att kalla senast två … Mer Kallande till stämma, hur långt i förväg måste vi kalla?

Styrelsen anser en ledamot vara olämplig, kan vi avsätta personen?

Fråga: Vi har en styrelseledamot som vi inte tycker är lämplig att fortsätta att arbeta i styrelsen. Hur kan vi i styrelsen göra för att avsätta ledamoten? Svar: Om det uppstår problem med samarbetet i styrelsen bör man naturligtvis först försöka lösa problemen. Har man ställt upp och blivit invald i en styrelse måste man … Mer Styrelsen anser en ledamot vara olämplig, kan vi avsätta personen?

Medlemsförteckningen, måste vi lämna ut den?

Fråga: Måste styrelsen lämna ut hela medlemsförteckningen om en medlem begär att få se den? Kan styrelsen besluta att bara styrelsen får ha tillgång till medlemsförteckningen? Svar: En bostadsrättsförening är skyldig enligt bostadsrättslagen att föra en medlemsförteckning. Enligt bostadsrättslagen ska medlemsförteckningen också hållas tillgänglig hos föreningen för var och en som vill ta del av … Mer Medlemsförteckningen, måste vi lämna ut den?