Stora skillnader i borättsavgifter

Förändringarna av månadsavgifterna i de svenska bostadsrättsföreningarna spretade rejält ifjol, från dubbleringar till sänkningar med en tredjedel. Förändringarna spelar större roll för slutpriserna när bolåneräntorna är låga och många belånar till max. Läs hela artikeln här

Lektion 1: Vad är skillnaden mellan BRF & BF?

Den absolut vanligaste bostadsformen är bostadsrättsförening (BRF). Det är en en organiserad grupp medlemmar som innehar bostadsrättigheter i en fastighet de äger tillsammans. Det är en ekonomisk förening av typen kooperativ, som har till ändamål att upplåta lägenheter i föreningens flerbostadshus, eller hela småhus, med bostadsrätt. Till skillnad från en hyresrätt, där en hyr en … Mer Lektion 1: Vad är skillnaden mellan BRF & BF?

Lektion 7: Vad är en avskrivning och vad innebär den?

När en tillgång anskaffas uppstår det en utgift, däremot så uppkommer kostnaden först när tillgången minskar i värde på grund av ålder och förslitning (viktigt är att särskilja på utgift och kostnad). Detta är vad vi ser som avskrivning i årsredovisningen. Avskrivning reflekterar värdeminskning över den period tillgången förväntas bli nyttjad för sitt ändamål. Avskrivningstiden … Mer Lektion 7: Vad är en avskrivning och vad innebär den?