Årsavgifterna för nybyggda föreningar bör höjas rejält enligt experten

Arturo Arques, privatekonom hos Swedbank och Sparbankerna, har granskat ett tiotal nybyggda bostadsrättsföreningar. Ingen av dem tar tillräckligt med höjd för framtida underhåll. Att redan från början gå med underskott gör det svårare för föreningen att få ekonomin i balans. Därför bör årsavgifterna höjas rejält enligt bankekonomen.

I ett stickprov från bostadsutvecklare i tio kommuner har Arturo Arques granskat de ekonomiska planerna i nybyggda bostadsrättsföreningar.

– Samtliga ekonomiska planer går med underskott. För att täcka slitagekostnaderna på föreningarnas byggnadskomponenter, som föreningen har ett underhållsansvar för, skulle årsavgifterna behöva höjas, säger Arturo Arques.

Årsavgifterna skulle behöva höjas med i snitt 43 procent för att täcka alla kostnader, inklusive driftskostnader. Nöjer man sig att täcka ett nödvändigt sparande för framtida utgifter behövs ett sparande på cirka 300 kronor per kvadratmeter boyta och år, vilket i så fall höjer årsavgifterna med 24 procent.

– Att redan från början gå med underskott och ha ett för litet sparande gör det svårare för föreningen att få ekonomin i balans. Ackumulerade underskott behöver tas igen av genom ännu högre avgifter i framtiden, säger Arturo Arques.

Hur ser det ut för bostadsrätter som inte är nyproduktion?
– Problemet med underskott i bostadsrättsföreningar gäller inte bara i nyproduktion.

En undersökning av bolaget Allabrf.se visar att ungefär hälften av alla föreningar går med underskott.

Läs hela artikeln på Dagens Industri.