Råvindar blir till exklusiva bostäder – en smart investering för BRF:er

Råvindar blir till exklusiva vindsvåningar

Trots coronapandemin har intresset för exklusiva vindsvåningar fortsatt att stiga. Priset på råvindar har stigit markant de senaste åren också, enligt flera branschexperter som Dagens Industri har intervjuat.

Allt fler bostadsrättsföreningar har börjat inse värdet med att omvandla råvindar till vindsvåningar. Det är ett omfattande projekt att ta sig an men kan ge väldigt stora positiva fördelar för bostadsrättsföreningen om det utförs korrekt, så som kapitaltillskott eller minskad skuldsättning.

Det har varit ett stark år för bostadsmarknaden trots coronapandemin. Utgångspriset på boende har gått upp med nästan 11 procent det senaste året, enligt bostadssajten Hemnet, och priset på råvindar har följt samma spår.

– Bostadspriserna är väl de högsta någonsin och därmed är också priset på råvindar de högsta någonsin, uppger Linus Ottosson, grundare av Gleipnergruppen, till Dagens Industri.

En förklaring till prisökningarna, enligt Ottosson, är att byggnadskostnaderna inte har stigit och att det därmed blir lönsamt att omvandla råvindar till vindsvåningar. Vilket i sin tur även har drivit upp priserna på råvindar ytterligare.

Det ökade intresset för vindsvåningar har varit tydligt enligt bostadssajten Hemnet. Flera av de mest klickbara objekten på Hemnet har under början av åren 2021 varit vindsvåningar och priserna kan man se ha stigit markant under år 2020.

Josefin Sjöström, grundare av mäklarfirman Simon Crest som nästan uteslutande arbetar med vindsvåningar, menar också på att coronapandemin inte varit någon stoppkloss för intresset av vindsvåningar, snarare tvärtom.

– De som köper vindsvåningar är inte lika priskänsliga. Pratar man med branschkollegor som säljer vanliga lägenheter så var det flera som hade det kämpigt i våras, men vi sålde på som vanligt under hela året, säger hon.

Läs hela artikeln på Dagens Industri.