Många föreningar saknar ett godkänt brandskyddsarbete

Varje år sker det fler än 3300 brandolyckor i flerbostadshus och omkring 100 personer omkommer. Vi går igenom det livsviktiga brandskyddet och vad er bostadsrättsförening bör tänka på för att minska risken för dyra och förödande brandskador.

Bostadsrättsföreningens styrelse ansvarar för att ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA) genomförs. I praktiken handlar det om att bostadsrättsföreningen kontrollerar att brandtekniska installationer finns tillgängliga i föreningen samt att kontroller genomförs regelbundet.

Dock är det opraktiskt för styrelsen att hålla koll på så många brandvarnare. Bostadsrättsföreningen kan därför lägga över underhållsansvaret på bostadsrättsinnehavarna genom en skrivelse i stadgarna. Det ska nämnas att de flesta normalstadgar redan reglerar detta till föreningens fördel.

Vem har ansvaret för brandskyddet? 
Enligt 2 kap. 2 § Lagen om skydd mot olyckor (LSO) har ägaren av en fastighet samt den som bedriver verksamheten ansvaret för brandskyddet. Dessa ska bl.a. se till att det finns släckutrustning och fungerande brandvarnare.

Många föreningar saknar ett godkänt systematiskt brandskyddsarbete
Det har visat sig att många bostadsrättsföreningar saknar ett godkänt brandskyddsarbete, vilket utsätter både styrelsen och de boende för onödiga risker.

Styrelsen kan antingen genomföra hela arbetet i egen regi eller ta professionell hjälp.

Försäkring för bostadsrättsföreningar
Föreningens fastighetsförsäkring bör ses över med jämna mellanrum avseende premie, självrisker och omfattning. Det är även viktigt att säkerställa att styrelsen skyddas av en ansvarsförsäkring. En ansvarsförsäkring skyddar dig som ledamot mot eventuella privatekonomiska förluster.

Önskar styrelsen en gratis översyn av föreningens BRF-försäkring?
Allabrf är en oberoende försäkringsförmedlare  som är specialister på försäkringar för bostadsrättsföreningar. Säkerställ att er förening har ett heltäckande försäkringsskydd och få förslag på förbättringar för lägre kostnader, bättre villkor och ett tryggare boende.

Skicka en kostnadsfri förfrågan nedan.