Höjda markavgifter väntar många föreningar

Hundratusentals stockholmare oroar sig för höjda markhyror. De bostadsrättsföreningar som står på så kallad tomträtt måste betala en markavgift till Stockholms stad varje år. Kommunerna maximerar nu markhyrorna, vilket slår hårt mot de boendes plånböcker.
– Att bygga på tomträtt istället för att friköpa marken, det är den sämsta affären den här föreningen har gjort, säger Claes Kjellander, boende och ordförande i bostadsrättsföreningen, i intervjun med SVT Nyheter.

Att flerbostadshuset står på tomträtt innebär att föreningen hyr marken av staden genom att betala en årlig tomträttsavgäld. Enbart i Stockholm står 3 950 flerbostadshus på tomträtt.

En av dessa är Bostadsrättsföreningen Hamnvakten i Stockholm, som totalt står på fyra tomträtter. År 2010 ökade markhyran från 2,5 miljoner till 5,6 miljoner kronor. Idag, tio år senare, när avtalet omförhandlades ökade avgälden till det dubbla på hela 12,2 miljoner kronor.

När den nya tomträttsavgälden slår igenom helt kommer markhyran vara tre gånger mer än hela föreningens uppvärmningskostnader.

Ni är en stor förening med 386 lägenheter och lokaler som ni hyr ut, har ni inte råd med höjningen?

– Nej, egentligen inte. Det finns ju ingen annan som kan betala avgiften än de som bor här. I den här föreningen är två tredjedelar av de boende 60 år eller äldre. De kan inte kompensera sig på något sätt för en höjning av avgifterna,  säger Claes Kjellander, ordförande i föreningen.

Att friköpa marken är snudd på omöjligt. År 2015 undersökte bostadsrättsföreningen om de kunde friköpa staden, men priset på 531 miljoner kronor tvingade föreningen att lägga ner planerna.

Läs mer på SVT Nyheter.