Så blir bostadsmarknaden i höst

Corona har skapat en ekonomisk oro för många. Intresset för att bo i innerstan har minskat vilket kan komma att påverka bostadspriserna. Det tror experterna som Dagens Nyheter har intervjuat.

I början när pandemin bröt ut trodde många att bostadsmarknaden skulle stanna av. Istället har det skett både försäljningsrekord och prisökningar. Men nu tror experterna att pandemins påverkan tillslut kan komma att rubba bostadsmarknaden.

– Om efterfrågan sjunker med ett utbud som är ganska okej blir det ett annat prisläge. Om arbetslösheten ökar på sikt och äter upp hela möjligheten till efterfrågan kan priserna gå ner ordentligt. Men där är vi inte ännu, säger Claudia Wörmann, boendeekonom på SBAB. 

Anna Granath Hanson, doktor i fastighetsvetenskap vid KTH, tror att om pandemin snart är över så kommer folk återgå till sina gamla beteendemönster och vanor. Men om pandemin fortsätter ett år till så kommer färre vilja flytt in till städerna. Det som lockar med att bo centralt i stan är det sociala livet med restauranger, biografer och andra sociala mötesplatser. Är de inte öppet som vanligt så försvinner många av fördelarna med att bo i stan. Idag arbetar dessutom fler hemifrån vilket kan bidra till att fler väljer att flytta ut på landsbygden, där priserna ofta är lägre.

Enligt Anna Granath tror hon inte att bostadspriserna kommer stiga, snarare tvärtom. Vilket hon tror är på grund av den ökade arbetslösheten och många företags nedgångar.

Läs hela artikeln på Dagens Nyheter.