I juni höjs priset på föreningens avtal

I slutet av juni sker en prishöjning och förlängning av de förvaltningsrelaterade avtalen för de flesta bostadsrättsföreningar. För styrelsen är det väldigt enkelt att få bättre villkor. En genomsnittlig förening sparar över tid ca 20-30 % – bara genom att inte låta avtalen förlängas automatiskt varje år.

Varför sker en prishöjning på förvaltningsavtal?

De allra flesta förvaltningsavtal har en ”indexklausul” som innebär att priset höjs varje år – ofta betydligt mer än inflationen. Föreningar som låter avtalen förlängas per automatik år efter år betalar oftast betydligt mer för exakt samma tjänster, jämfört med föreningar som är mer aktiva.

Hur fungerar uppsägnings- och bindningstid?

De flesta avtal för ekonomisk eller teknisk förvaltning löper per kalenderår och har sex månaders uppsägningstid. Det innebär att den sista juni varje år förlängs förvaltningsavtalen automatiskt med ett eller flera års ytterligare bindningstid. D.v.s. den sista juni i år förlängs föreningens bindningstid till 2022-01-01.

Hur kan föreningen undvika prisökningen?

1. Maila er förvaltare innan den sista juni om ni önskar att avtalet inte ska förlängas per automatik och begär att få säga upp avtalet för omförhandling.

2. Föreningens avtal löper på precis som vanligt fram till årsskiftet – med enda skillnad att avtalet inte förlängs automatiskt.

3. Styrelsen kan fram till årsskiftet i lugn och ro göra en närmare bedömning av sina avtal och jämföra med konkurrerande alternativ.

4. Innan årsskiftet kan styrelsen välja att förlänga avtalet med sin befintliga förvaltare eller byta till en annan förvaltare med ett bättre erbjudande.

Måste vi byta förvaltare för att vi säger upp avtal för omförhandling?

Nej, föreningen kan innan årsskiftet självklart välja att förlänga sitt avtal med befintlig förvaltare. Skillnaden är att förvaltaren nästan alltid erbjuder ett bättre pris jämfört med om styrelsen låtit avtalet förlängas automatiskt. Även kvaliteten på tjänsten tenderar att bli högre när förvaltaren känner av konkurrens.

Hur vet vi om vi har bra avtal?

Genom att jämföra med vad andra förvaltare kan erbjuda. Självklart inte bara gällande pris utan även gällande servicenivå, kvalitet och innehåll. 

Så gott som alla föreningar kan åtminstone förhandla ner priserna med några tusenlappar, utan att behöva förändra omfattningen på tjänsterna. Men oftast handlar det om betydligt större belopp än så.

Anbudskollen erbjuder gratis jämförelse

Anbudskollen, en kostnadsfri upphandlingstjänst för bostadsrättsföreningar, har hjälpt hundratals föreningar att förhandla om sina förvaltningsavtal. I genomsnitt sparar föreningar ca 20-30%.

ERBJUDANDE: Få gratis jämförelse med andra förvaltare samt konkreta tips och sparråd för er bostadsrättsförening. Erbjudandet gäller fram till 30/06/2020.

Ta del av erbjudandet och få gratis jämförelser här.

Frågor? Mejla era frågor till info@anbudskollen.se