Corona orsakar ekonomiska problem för bostadsrättsföreningar

Många bostadsrättsföreningar tvingas nu lämna eftergifter på hyror till företag som i sin tur fått sina verksamheter helt eller kraftigt inbromsade till följd av Coronapandemin. Fortsätter trenden kan många föreningar tvingas höja avgifterna för att balansera hyresbortfallen – på sikt riskerar även en del lokaler bli svåra att hyra ut.

En av fem bostadsrättsföreningar i landet riskerar att tvingas höja sina månadsavgifter om coronakrisen fortlöper i ytterligare tre månader, enligt en ny undersökning från allabrf.se. Medlemmarna kan då få täcka upp för hyresförlusterna på lokalerna genom höjd månadsavgift.

Störst risk för avgiftshöjningar har föreningar där kassan är liten och det årliga sparandet lågt samtidigt som lokalhyresintäkterna står för en stor del av de totala intäkterna.

Hittills har många föreningar bara gett uppskov med hyran. Men allt fler föreningar omvandlar nu uppskovet till sänkt hyra.

– Nu finns det statliga stödet för hyresrabatter. Om föreningen sänker hyran med 50 procent står staten för hälften av den rabatten. Men det blir ändå ett intäktsbortfall för många föreningar och framförallt kvarstår osäkerheten om föreningsekonomin på längre sikt eftersom det statliga stödet bara gäller april–juni i år. Vad som händer sedan vet vi inte, säger Fredrik Johansson, affärsområdeschef på allabrf.se i en intervju till SvD.

Om butiken eller restaurangen som hyr av bostadsrättsföreningen går i konkurs riskerar föreningen att förlora alla obetalda hyror eftersom de räknas som oprioriterade fordringar vid konkurs.

Så vad kan styrelsen göra för att motverka de negativa effekterna och förbereda sig på eventuella uppsägningar av hyreskontrakt?

– Ett alternativ är att ombilda lokalytor, som är svåra att hyra ut, till bostäder istället. Många lokaler, framförallt i storstadsregionerna, har förutsättningar omvandlas till bostäder, berättar Alexander Pishkoohani från Gleipnergruppen, ett företag som specialiserat sig på att bistå bostadsföreningar med att skapa bostäder av tidigare lokaler och råvindar.

En ombildning till bostadsrätt ger ofta ett stort kapitaltillskott för föreningen som kan användas för att amortera ner föreningens lån. Att föreningen får fler medlemmar och minskad administration är andra fördelar som många föreningar uppskattar. Men självklart rekommenderas en noggrann beräkning av alternativen innan föreningen fattar beslut.

– Även om inte styrelsen avser göra detta inom närtid kan det vara klokt att utvärdera sina alternativ för att senare, om hyresgästen skulle komma att hamna på obestånd eller behöva säga upp avtalet med kort varsel, snabbt kunna agera så att lokalerna inte står tomma och vakanta mer än nödvändigt, säger Alexander Pishkoohani från Gleipnergruppen.

Tips för vidare läsning inom samma ämne: En av fem föreningar kan tvingas höja avgifterna i spåren av Covid-19