Årsstämma i coronatider: så låter ni medlemmarna poströsta

Genom en tillfällig lag beslutad av Riksdagen är det möjligt för styrelsen att låta medlemmarna i en bostadsrättsförening inkomma med poströster inför en årsstämma, detta oavsett vad som annars anges i lag och i föreningens stadgar. Lagen har tillkommit för att minska sprittspridningen på grund av rådande Coronapandemi och gäller åtminstone fram till och med 2020-12-31.

Bestämmelserna innebär att antalet stämmodeltagare kan hållas nere, samtidigt som föreningens medlemmar får så stort inflytande som möjligt under rådande omständigheter. 

Den som poströstar förs in i röstlängden och anses närvarande vid föreningsstämman. Skulle det vara så att medlemmen trots en avlämnad poströst närvarar vid föreningsstämman kommer poströsten anses vara frånfallen.

För att kunna genomföra en årsstämma på detta sätt krävs ett dokument som utgår från de punkter som är listade i respektive förenings stadgar vad en årsstämman ska behandla. Det ska finnas tydliga röstningsalternativ och förslag till beslut som ska fattas av respektive medlem i föreningen för att stämman och besluten som fattas ska anses vara giltiga.

Erbjudande: Jurideko Fastighetspartner, i samarbete med Allabrf, erbjuder föreningar att upprätta en korrekt kallelse, informationsskrivelse och poströstningsdagordning att dela ut till samtliga medlemmar. I erbjudandet ingår också juridisk rådgivning genom processen. Arbetet utförs till ett fast arvode. Det finns även möjlighet att tillhandahålla extern stämmoordförande vid behov.

För att ta det av erbjudandet fyll i dina kontaktuppgifter i formuläret nedan, så kontaktar vi dig inom kort.

Vid frågor om erbjudandet maila till allabrf@jurideko.se