Större föreningar bör senarelägga årsstämman – mindre kan hållas online

Mitt i all corona-oro måste de flesta bostadsrättsföreningar bestämma sig hur de ska göra med årsstämman som ofta hålls under april till juni. Större föreningar bör senarelägga stämman, men för mindre föreningar kan det lämpa sig med telefon- eller videomöten online. Det är några av rekommendationerna från BRF-juristerna på Jurideko Fastighetspartner i samarbete med Allabrf.

De flesta bostadsrättsföreningar behöver inom kort skicka ut kallelser inför årsstämman. Men på grund av oron kring coronaviruset är det många styrelser som undrar om det går att senarelägga årsstämman för att minska risken för smittspridning. Särskilt med hänsyn till hälsorisker för föreningens äldre medlemmar.

– Vi rekommenderar att större föreningar med årsstämmor planerade under mars och april bokar om till andra halvan av maj och juni. Styrelsen bör samtidigt informera alla medlemmar att det framflyttade datumet endast är preliminärt, eftersom det kan bli nödvändigt att skjuta upp stämman till efter sommaren beroende på hur situationen utvecklas, menar Magnus Löfgren, jurist på Jurideko Fastighetspartner.

Men att senarelägga årsstämman kan ställa till med en del problem. Stämman måste enligt lagen om ekonomiska föreningar (6 kap 9 §) hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång, d.v.s. senast den sista juni. Somliga föreningar har även stadgar som kräver att stämman hålls redan i april eller maj.

– Det finns ingen direkt sanktion om styrelsen beslutar att hålla stämman lite senare under året. En möjlig konsekvens är dock att en medlem eller revisor kan ansöka om att Bolagsverkets istället ska kalla till årsstämma. Vid en stämma som hålls efter föreskriven tid måste vidare alla medlemmar informeras med en kallelse som skickas ut via post, säger Magnus.

För mindre föreningar kan det däremot finnas möjlighet att hålla årsstämman online via video- eller telefonsamtal. Ett möte på distans bör dock kombineras med en skriftlig årsstämma, s.k. per capsulam, där samtliga medlemmar skriver under stämmoprotokollet.

– Om föreningar inte kan tillämpa förfarande med undertecknande från alla medlemmar får man göra det bästa utifrån förutsättningarna. Det går då att skriva ett extra detaljerat protokoll ang. förfarandet för upptagande av bland annat röstlängd och rösträkning, samt ta den eventuella risken att någon medlem klandrar stämmans beslut, säger Magnus.

Jurideko rekommenderar generellt att gå ut med så mycket information som möjligt till de boende gällande planerna för stämman.

– Skicka gärna med en fullmaktsblankett för att underlätta för de boende att ta hjälp av annan medlem eller närstående som enligt stadgarna får vara ombud. Detta är naturligtvis en särskilt viktig möjlighet för de som tillhör en riskgrupp eller som har sjukdomssymptom, avslutar Magnus.

Regeringen utreder just nu tillfälliga åtgärder för att underlätta för föreningar att hålla årsstämmor. Enligt förslaget ska begränsningar avseende postomröstning i bostadsrättsföreningar tillfälligt undantas. Vidare ska reglerna kring vilka som får agera ombud utökas. Ett ombud ska även få företräda flera medlemmar. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 15 april och gälla fram till sista december 2020.

ERBJUDANDE: Vill er förening anlita en professionell stämmoordförande? Eller behöver ni juridiskt stöd? Maila er förfrågan till allabrf@jurideko.se för att få ett kostnadsförslag eller klicka här. Som läsare av Bofokus erbjuds ni ett rabatterat pris för stämmouppdrag.