Vem bär ansvaret vid snö- eller isras?

Risken för snö- och isras från hustaken är ett problem under vintersäsongen. Bostadsrättsföreningar har ett stort ansvar som fastighetsägare. Det räcker inte med att endast sätta upp varningsskyltar. Vi går igenom vilket ansvar som styrelsemedlemmarna i en bostadsrättsförening har och ger er tips för en säkrare vintermiljö. 

Fallande isblock kan väga uppemot 200 kilo och orsaka stor skada. Även betydligt mindre isblock än så kan få livshotande konsekvenser när de faller från höga hustak. Bostadsrättsföreningar som fastighetsägare har ansvar för att snö och is på taket tas bort i god tid, på ett korrekt sätt, samt att fastighetsområdet säkras så att ingen kommer till skada.

Enligt Ordningslagen, tredje kapitlet, så har bostadsrättsföreningen som fastighetsägare ansvar för både snöröjning, ta bort istappar från hustak samt att varna omgivningen med avspärrningar och varningsskyltar. Det räcker inte med att endast sätta upp en varningsskylt eller spärra av området med band. Följer inte bostadsrättsföreningen dessa regler och någon eller något kommer till skada, så kan styrelsen i bostadsrättsföreningen bli personligt ansvarig.

Ansvaret kan lyftas över – det finns två typer av avtal

Har däremot bostadsrättsföreningen tecknat ett avtal med ett företag som ska sköta underhållet, så kan det vara företaget som bär ansvaret. Det finns två typer av avtal som styrelsen kan välja att teckna.

Det ena är ett avropsavtal och innebär att föreningen själva bedömer när takskottning bör ske och ringer därefter en leverantör för takskottning. Detta innebär även att styrelsen tar ett större ansvar om en eventuell olycka skulle ske.

Bevakningsavtal är den andra varianten.  Med ett bevakningsavtal bevakar och bestämmer leverantören när takskottning bör ske. Bevakningen och avvägning sker oftast genom bl.a. väderprognoser, snöläge och temperaturer. Detta innebär också att leverantören tar ett större ansvar gentemot tredje man.

Här följer 10 tips till styrelsen som är bra att tänka på när det gäller takskottning:

  1. Vid takskottning är det viktigt att säkerställa att arbetet utförs enligt gällande säkerhetsföreskrifter, både för de som utför arbetet och för de personer som går nedanför. Detta innebär att arbetet alltid utförs av minst tre personer – två på taket och en nedanför huset.
  2. Fastigheten ska vara försedd med erforderlig takskyddsutrustning, denna skall även vara besiktigad innan arbetet påbörjas. Därför är det viktigt att genom inspektion, utförlig planering och god framförhållning se till att er fastighet har fasta tillträdes- och skyddsanordningar. Även att dessa säkerhetsanordningar underhållits och besiktigats vid snöfritt.
  3. En kontroll av personlig fallskyddsutrustning skall utföras innan arbete.
  4. Arbetsverktyg skall vara kontrollerade så att inga vassa spadar (eller andra verktyg) förekommer under arbetet. Verktygen skall även vara förankrade så att de inte kan falla ner från taket.
  5. Innan takskottning påbörjas ska gata nedanför avspärras, information och varningsskyltar måste också användas för att informera om pågående arbete.
  6. Takskottande personal ska ha kommunikationsanslutning till personal på gata som även ska bära varselväst och visselpipa.
  7. Nedskottad snö och is ska röjas undan från gångytor.
  8. Anlita endast företag med certifierad personal enligt Entreprenörsföretagens branschstandard ”Skotta säkert”. Be om referenser och följ upp dessa.
  9. Se till att välja en leverantör som som besiktigar och kontrollerar fastighetens tak och taksäkerhet regelbundet.
  10. Viktigt är även att företaget har heltäckande försäkringsskydd som är avsedd för ändamålet.