Stöd och bidrag som din förening kan söka

Det finns ett flertal olika stöd och bidrag som bostadsrättsföreningar har möjlighet att söka. Det går bland annat att söka stöd för laddstation för elbilar, installation av solceller samt stöd till bostäder för äldre. Vi har samlat användbar information om ett flertal olika bidrag och stöd som en bostadsrättsförening kan söka och hur ni går tillväga.

 

Stöd till bostäder för äldre
 
Det finns stöd att söka som täcker en del av byggnadskostnaderna om du ska bygga nya eller bygga om bostäder för äldre personer. Exempelvis bättre anpassning till entréer, trapphus, tvättstugor som är bättre anpassade för äldre personer i bostadsrätten.
 
Ombyggnationen ska öka tryggheten och tillgängligheten för de äldre i bostaden att bo kvar. Stödet som beviljas täcker endast ombyggnationer i fastighetens gemensamma utrymmen, exempelvis portar, soprum, trapphus eller tvättstugor.
 
Hur stort bidrag bostadsrättsföreningen får beror både på hur många kvadratmeter boarea som det gäller samt antalet boende.
 
 
Installation av laddningstation för elbilar
 
Bostadsrättsföreningar kan få ett särskilt investeringsstöd om de önskar installation av laddningspunkter för deras medlemmar. För att få bidrag för detta måste ansökan om bidraget skickas in till Naturvårdsverket senast sex månader efter installationsarbetet har slutförts. 
 
Naturvårdsverket delar ut bidrag som uppgår till 50% av investeringskostnaden, max 15 000 kr per installerad laddpunkt.
 
 
Investeringsstöd för installation av solceller 
 
Det finns möjlighet för bostadsrättsföreningar att söka investeringsstöd för solceller, även att få skattereduktion för den överskottsel som matas ut på det allmänna elnätet. Det gäller endast om bostadsrättsförening betalar skatt, har skatt att reducera samt är mikroproducenter av solel. 
 
 
Återställningsbidrag för bostadsrättsföreningar
 
Föreningen kan få bidrag för att återställa en anpassningsåtgärd som en medlem i föreningen har beviljats. Det betyder att en ägare av en bostadsrätt i föreningen har rätt till ersättning för kostnader för att återställa anpassningsåtgärder.
 
Återbeställningsbidraget gäller i anslutning till lägenheten samt inne i lägenheten. Exempelvis återställning  av en borttagen eller flyttad vägg.
 
Med andra ord åtgärder för att återställa en plats till hur det såg ut innan anpassningsåtgärden vidtogs. 
 
Bidraget beviljas även för målning, spackling eller liknande för att uppnå normal skick i fastigheten. Se mer information om återbeställningsbidrag här.
 
Stöd för stadsinnovationer – spetsteknik & avancerade systemlösningar
 
Naturvårdsverket ger föreningen stöd för projektering, förstudier, och annan planering som ökar användningen av spetstekniker och avancerade systemlösningar i stadsmiljöer. 

Med spetsteknik menas ny avancerad teknik som har hög miljöprestanda och betydande innovationsgrad, dvs att konceptet är nyskapande och potential att bidra till mycket goda effekter på stadens hållbarhet. Kriterierna som följer gäller också att medverkande har den kapacitet, möjlighet, och viljan att genomföra projekt och de åtgärder som det planeras leda till.