Storbankerna spår stigande bostadspriser under 2020

Färska konjunkturrapporter visar att flera storbanker tror på stigande bostadspriser för 2020.
”Vi räknar med att bostadspriserna kommer att stiga med 5 procent per år de närmaste åren, ungefär den takt vi ser nu”, säger Andreas Wallström, chefekonom på Swedbank, till Di.

Enligt Swedbanks Economic outlook-rapport förväntas fortsatt prisuppgång på den svenska bostadsmarknaden under kommande år.

– Det är låga bostadsräntor, hög sysselsättning, lönetillväxt och dessutom lite skattesänkningar på det. Så hushållen har det ju väl förspänt. Vi har dessutom en växande befolkning och ett underliggande stort behov av bostäder, säger chefsekonomen Andreas Wallström. 

Även Handelsbanken spår en fortsatt prisuppgång på boendemarknaden under det kommande året.

– Men det motverkas av att räntorna förväntas vara fortsatt låga och en fortsatt bostadsbrist. Sammantaget räknar vi med att bostadspriserna stiger i linje med inflationen 2020 och 2021, skriver Handelsbanken i sin nya konjunkturrapport.

SEB konstaterar i sin tur att prisuppgången på boendemarknaden som inleddes 2018 har fortsatt accelererat det senaste halvåret.

– Statistik tyder på att uppgången fortsätter även under 2020, även om något högre boräntor och stigande arbetslöshet talar för att ökningstakten avtar något. Vi räknar med en prisuppgång på totalt 5–7 procent fram till slutet av 2021, skriver SEB i rapporten.

Läs mer om storbankernas spådomar om bostadspriserna här.