Nu sänker eljättarna priserna – Vattenfalls kunder får vänta

Två av energijättarna, Eon och Ellevio, sänker nu elnätspriserna enligt de nya reglerna. Det innebär prissänkningar på flera tusen kronor per år för hundratusentals elkunder. Vattenfall fortsätter att ducka för EI:s beslut.

Sveriges regering skruvade åt lagarna rejält inför valet 2018. Detta på grund av de enorma prishöjningarna elnätsföretagen genomförde under ett flertal år.

Enligt de nya reglerna gav Energimarknadsinspektionen (EI) elnätsbolagen sänkta intäktsramar under hösten 2019. Dessa pressade i sin tur elnätspriserna gentemot hushåll och företag för perioden 2020 till 2023.

De två eljättarna Eon och Ellevio har nu sänkt priserna med cirka 10 procent i snitt. Ellevio, som har cirka 900 000 hushållskunder har som mest sänkt sina elpriser med 24 procent i Värmland och som minst i Stockholm med 2-3 procent. Planen är att successivt utjämna prisskillnaderna i landet.

Vattenfall väljer däremot att avvakta med beslut om när prissänkningarna kommer ske och påstår att det inte har något att göra med att bolaget har överklagat EI:s beslut om de lägre intäktsramarna.

– Vi har inte tagit några beslut ännu om hur och när sänkningarna ska genomföras, säger Eva Vitell, marknadschef på Vattenfall Eldistribution.

Hon menar på att regeringen och myndigheten detaljreglerar bolagens möjlighet till avkastning alldeles för mycket och menar på att andra faktorer måste vägas in i prisbilden.

– Det riskerar ge en alldeles för svängig prisutveckling, fortsätter hon.

Ellevio tycker, som många andra elbolag, att de nya skärptare reglerna för elbolagen kommer att minska möjligheterna för att investera i nya elnät.

Läs hela artikeln på Dagens Industri.