HSB Malmö och revisorer stäms på 150 miljoner av Brf Ida

Efter rekordplundringen stämmer nu bostadsrättsföreningen Ida HSB och revisorer på 150 miljoner kronor. Plundringen ägde rum mellan åren 2016 och 2017, då 200 miljoner kronor försvann från föreningens konto. Detta borde ha stoppats tidigare om HSB Malmö och revisionsfirman EY skött sitt jobb menar Brf Ida.

HSB-föreningen Ida på Rosengård i Malmö är en av Sveriges största bostadsrättsföreningar med totalt 738 lägenheter. Mellan åren 2015 och 2017 försvann det cirka 200 miljoner kronor från föreningen. Dessa pengar betalades ut av HSB Malmö, som ansvarade för föreningens ekonomi. Revisionsfirman EY missade alla varningstecken, vilket gjorde det möjligt för tjuvarna att tömma föreningen på pengar.

– Det är konstigt att HSB Malmö inte slog larm. Det var många medlemmar som tyckte att saker såg konstiga ut, men litade på att HSB hade koll, säger ordförande i Brf Ida, Fredrik Eklöf.

Nu stäms HSB Malmö på 50 miljoner kronor och revisionsfirman EY och två av bolagets revisorer på 101 miljoner kronor.

– Ett viktigt skäl till att vi driver de här processerna är att vi vill säkerställa att sådana här missar inte görs igen för andra bostadsrättsföreningar, menar Fredrik Eklöf.

Plundringen började i maj 2015, då föreningen hade tagit ett lån på 40 miljoner kronor  som betalades ut till flera olika okända företag. Dessa pengar skulle gå till renoveringar men betalades inte, var alldeles för dyra eller utfördes inte överhuvudtaget.

Revisionsfirman EY försäkrade föreningen om att de hade granskat den ekonomiska planeringen, budgeten, underhållsplaneringen och flera andra dokument. Samt att de hade utfört en särskild kontroll för att föreningens skulle få en så kallad HSB-certifiering.

Men under 2016 fortsatte pengarna att strömma ut ur föreningen, utan de inblandades vetskap.

HSB Malmö som ansvarade för ekonomin betalade bland annat ut pengar till det ungerska byggföretaget ”Service bygg” med bankkonto i Schweiz – trots att det flera gånger saknades ordentliga attester och fakturaunderlag. Det var inte förrän 2017 som EY:s nya revisor började ifrågasätta föreningens stora ”renoveringar” samt de 65 miljoners belopp som hade betalats ut till ett Schweiziskt bankkonto.

Brf Ida menar på att dessa typer av frågor borde ha ställts mycket tidigare av de auktoriserade revisorerna. Då hade revisorerna kunnat varnat föreningens medlemmar, så att en ny styrelse hade kunnat väljas och därmed kunnat stoppa plundringen mycket tidigare.

HSB Malmö har helt misskött sitt uppdrag och varit extremt vårdslösa med föreningens ekonomi menar Brf Ida. Plundringen har kostat Brf Ida cirka 200 miljoner kronor, det är den största plundringen som någonsin inträffat i en svensk bostadsrättsförening.

Läs mer om Brf Ida och rekordplundringen här.

Relaterade artikel: Minst 3 000 brf:er utsatta för brott – straffen skärps för mutor i Brf Ida.