Så undviks dyra vattenskador i fastigheten

Den vanligaste skadan i bostäder är vattenskador. Varje år sker 100 000 vattenskador i bostäder, främst i badrum och kök, men även genom taket. En vattenskada kan både bli dyr och jobbig. Lyckligtvis finns det en hel åtgärder som minskar risken för att vattenskador uppstår.

Golvbrunnar och tätskikt är den vanligaste orsaken till läckage i badrum. I kök beror flest skador på läckande rör och diskmaskiner. Fuktskadorna upptäcks vanligen för sent med dyrare reparationer som följd. Under tiden kan boende få hälsoproblem, allergier samt andra symptom, vilket kan bli både kostsamt och besvärligt.

5 tips för färre vattenskador:

  1. Droppskydd under diskmaskin, kyl och frys är att rekommendera. Med ett droppskydd rinner vatten ut och skadan kan upptäckas snabbare.
  2. Strukturerat underhållsarbete av både avloppsrör och vattenledningar.
  3. Läckage vid golvbrunnar och slitna tätskikt utgör en tredjedel av alla vattenskador i badrum. Detta beror ofta på att den tekniska livslängden har passerats och att underhållsåtgärder behövs.
  4. När en vattenskada väl är framme är det viktigt att agera snabbt och på rätt sätt. Genom att installera ett vattenlarm i fastigheten varnas du när skadan uppstår samt att vattentillförseln helt stängs av.  Glöm inte att anmäl skadan direkt till ett försäkringsbolag och uppge skadans omfattning och orsak.
  5. Genom att regelbundet besiktiga föreningens bostäder går det att både upptäcka och förebygga en stor del av de riskfaktorer som riskerar att orsaka en vattenskada.

Anticimex Trygghetspaket för bostadsrättsföreningar
Trygghetspaketet innehåller bl.a. förebyggande besiktning av samtliga lägenheter samt fuktmätning och avfuktning vid skada. Statistik visar att besiktningarna kan reducera mängden vattenskador med uppemot 50 procent. De riskfaktorer som upptäcks vid besiktningarna är ofta relativt enkla att åtgärda för föreningen eller för den boende.

Erbjudande: Allabrf erbjuder genom ett samarbete med Anticimex ett rabatterat pris på Trygghetspaketet. För mer information eller offert: maila info@allabrf.se eller ring oss på 08-684 422 22.