Vem ansvarar för brandskyddet?

I december månad ökar antalet bränder inomhus markant jämfört med andra månader – inte sällan på grund av att levande ljus eller spis lämnas oövervakade. Varje år omkommer drygt 100 personer i bränder och skador för miljardbelopp uppstår. Vi går igenom vem som ansvarar för brandskyddet i ett flerbostadshus. 

Brandvarnare är en enkel och billig livsförsäkring, som kan rädda liv när olyckan är framme. Speciellt när det bor flera personer och hushåll i samma byggnad.

Men vem har egentligen ansvaret för brandskyddet?

Enligt 2 kap. 2 § Lagen om skydd mot olyckor (LSO) har ägaren av en fastighet samt den som bedriver verksamheten ansvaret för brandskyddet. Dessa ska bl.a. se till att det finns släckutrustning och fungerande brandvarnare. Dock är det opraktiskt för styrelsen att hålla koll på så många brandvarnare. Bostadsrättsföreningen kan därför lägga över underhållsansvaret på bostadsrättsinnehavarna genom en skrivelse i stadgarna. Det ska nämnas att de flesta normalstadgar redan reglerar detta till föreningens fördel.

Bostadsrättsföreningens styrelse ansvar för att ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA) genomförs. I praktiken handlar det om att bostadsrättsföreningen kontrollerar att brandtekniska installationer finns tillgängliga i föreningen samt att kontroller genomförs regelbundet.

Styrelsen kan antingen genomföra hela arbetet i egen regi eller få professionell hjälp. Det har visat sig att många bostadsrättsföreningar saknar ett godkänt brandskyddsarbete, vilket utsätter både styrelsen och de boende för onödiga risker.

Bofokus rekommenderar att styrelsen, i sin kommunikation till sina boende, påminner om vikten av att dubbelkolla att samtliga brandvarnare i bostaden fungerar.

Erbjudande: Önskar styrelsen experthjälp med sitt systematiska brandskyddsarbete?
Maila till info@allabrf.se eller ring 08-684 422 22 för kostnadsfri offert.