Hemnet förutspår stigande bostadspriser

Priserna på bostadsmarknaden förväntas gå uppåt. Nu när 2019 snart är slut har man sett en uppåtgående trend på priserna för både villor och bostadsrätter. 

Den svenska bostadsmarknaden hade ett oroligt år 2017, då låg priserna på förhållandevis låga nivåer.

– Under 2019 har vi sett en tydlig återhämtning på bostadsmarknaden med snabbare affärer, högre budpremie och stigande priser, menar Hemnets talesperson Staffan Tell.

– Förändringen i bostadsköparnas prisförväntningar har varit ganska extrem. I januari i år trodde 15 procent på stigande priser. Nu i december har den andelen mer än fördubblats samtidigt som andelen som tror på sjunkande priser har minskat kraftigt. Sammantaget finns det ett antal faktorer som talar för att bostadspriserna kommer att fortsätta stiga under 2020, fortsätter Staffan Tell.