BRF-event om föreningslån och lägre räntekostnader

Den 21 november arrangerade Allabrf ytterligare ett event för Sveriges bostadsrättsföreningar och kvällens tema handlade om BRF-lån och räntor. Biljetterna tog snabbt slut och totalt var det fler än 150 styrelsemedlemmar som deltog. 

Det finns stora pengar att spara för föreningar som konkurrensutsätter sina lån. Sveriges bostadsrättsföreningar har i nuläget ett närmast unikt förmånligt förhandlingsläge. Här följer en kortare sammanfattning av kvällen och några av experternas bästa tips för lägre räntekostnader.

event2

Lennart Francke om bankernas syn på bostadsrättsföreningar

Kvällen gästades av Lennart Francke, tidigare CFO på Handelsbanken, finanschef på Swedbank och styrelseledamot för SBAB. Lennart bjöd på en föreläsning om bankernas syn på bostadsrättsföreningar, blandat med historiska återblickar från tidigare finanskriser.

”Bankerna tycker att BRF:er är goda låntagare”

Bankerna har en väldigt positivt bild av BRF:er som låntagare. Samtidigt finns det ett flertal nyckeltal som avgör bankernas räntesättning.

”Många BRF-styrelser drar sig för att byta bank”

Många styrelsemedlemmar känner sig ovana att förhandla eller tror att det är komplicerat att byta bank. Det kan skapa oro hos BRF-styrelser och göra att många drar sig för att konkurrensutsätta sin befintliga bank, vilket kan överutnyttjas av banken.

– Faktum är att BRF-lån sällan ger kreditförluster, även i ett historiskt perspektiv. Så har det sett ut långt tillbaka till början av 1900-talet, enda undantaget var finanskrisen på 90-talet, säger Lennart Francke.

Historiskt låga räntor på BRF-lån

Just nu finns det stora pengar att spara genom att se över sina BRF-lån. Räntorna har fortsatt ned till extremt låga nivåer, och många faktorer tyder på fortsatt lågränteläge i flera år framöver.

Data visar på att BRF:ers genomsnittliga räntenivå har sjunkit från ca 3,44 procent till ca 1,35 procent. Dessutom har räntekurvan tidvis under hösten varit inverterad – räntan har alltså varit lägre på långa löptider och högre på korta löptider.

– Det här är en ovanlig situation. Att räntekurvan tidvis varit inverterad på senare tid kan ses som en tydlig indikator för en annalkande lågkonjuktur, säger Hampus Dahlstedt, VD och grundare av Allabrf.

Trots lågränteläget tjänar bankerna årligen över 7 miljarder kronor på BRF-lån.

Här är 7 generella tips för bättre lånevillkor

  1. Slå ihop smålån för att bli mer konkurrenskraftig vid varje upphandlingstillfälle.
  2. Förhandla inte bara med befintlig bank.
  3. Var inte rädd för att ha låneportföljen fördelad mellan två banker. I regel innebär det lägre räntekostnader för föreningen när bankerna hamnar i en uppenbar konkurrenssituation.
  4. Upphandla i god tid innan förfallodatum. Alternativt förläng lånet tillfälligt i 90 dagar och få därmed gott om tid för att göra en ordentlig upphandling.
  5. Amortera överskottslikviditet. (Glöm heller inte att föreningens amorteringar innebär lägre reavinstbeskattning för föreningens medlemmar när de säjer sin bostad).
  6. Se över driftavtal för att förbättra kassaflöde och öka amorteringstakten.
  7. Ta hjälp! – En professionell part får bättre villkor tack vare stor totalvolym.

Vill din förening också få lägre räntor?

Allabrf erbjuder gruppupphandling av BRF-lån för alla föreningar. Genom att delta i gruppupphandlingen får er förening fördelar som en enskild förening har svårt att uppnå. Läs mer om gruppupphandling för BRF-lån här.

räntevillkor allabrf