Stora belopp att spara för bostadsrättsföreningar

Det är vanligt att bostadsrättsföreningar låter sina tjänsteavtal löpa på av slentrianmässiga skäl. Styrelsen känner ofta inte till att de betalar överpriser, vilket utnyttjas av  leverantörer och förvaltare. Det positiva är att många föreningar kan spara stora belopp genom enkla åtgärder från styrelsen – över tid handlar det inte sällan om miljonbelopp.

Business partnership coworkers using a tablet to analysis graph company financial budget report and cost work progress and planning for future in office room.

Många bostadsrättsföreningar betalar cirka 20-30 procent mer än de behöver för sina löpande avtal. Genom att styrelsen säger upp avtal till omförhandling finns det ofta möjlighet att behålla exakt samma tjänst fast till ett väsentligt lägre pris. De tjänster som föreningar vanligtvis betalar överpriser för är allt från städning till förvaltning. Den allra största förbättringspotentialen finns i regel på gamla förvaltningsavtal som har prishöjts varje år genom automatiska indexregleringar.

Kvaliteten på tjänsterna då, blir inte den lägre när priset går ner?

– Efter en upphandling eller omförhandling tenderar snarare kvaliteten på tjänsterna att bli högre. Många leverantörer och förvaltare utnyttjar det faktum att BRF:er ofta är en väldigt passiv beställare och de levererar lägre kvalitet till de BRF:er som bara låter sina tjänster löpa på. När tjänsterna konkurrensutsätts visar det sig plötsligt att engagemangsnivån blir högre hos leverantörerna, säger Fredrik Johansson huvudansvarig för ekonomisk rådgivning på allabrf.se.

20-30 procents lägre kostnader

Genom att regelbundet omförhandla föreningens avtal går det i genomsnitt att sänka kostnader med cirka 20-30 procent. De viktigaste kostnaderna att se över är de löpande kostnaderna, som återkommer varje år och som föreningen beräknas behålla under lång tid framöver.

– En relativt liten årlig kostnadssänkning på 25 000 kr är värd en kvarts miljon kronor för föreningen om avtalet behålls i 10 år. De flesta föreningar kan dock spara betydligt större summor än så här. Över tid handlar det ofta om miljonbelopp, säger Fredrik Johansson.

– Pengarna kan föreningen istället använda till exempelvis amorteringar eller för att finansiera upprustningar av fastigheten. Sänkta kostnader minskar förstås även behovet av avgiftshöjningar för föreningens medlemmar och ökar värdet värdet på bostadsrätterna i föreningen.

Få reda på hur mycket föreningen kan spara

Allabrf erbjuder föreningsstyrelser just nu en gratis hälsokoll på föreningens kostnader. Kostnadsgenomgången ger styrelsen en indikation om vilka avtal som är förmånliga och var det bör finnas pengar att spara.

– Styrelsen får ett enkelt och lättförståeligt dokument på en A4 där man ser hur mycket pengar som föreningen betalar varje år till sina leverantörer. Genom vår omfattande databas kan föreningen jämföra sina kostnader med andra föreningar i samma storlek och på så sätt se om man betalar för mycket till sina leverantörer, säger Fredrik Johansson.

Vill styrelsen i er förening ha en gratis kostnadsgenomgång? Skicka ett mail till info@allabrf.se.
Ange föreningens namn i mailet och skriv ”Gratis kostnadsgenomgång” i ämnesraden.