Anmäl ordförande till Bolagsverket innan årsskiftet

Den 31 december måste alla bostadsrättsföreningar ha registrerat en ordförande hos Bolagsverket.

Enligt det nya lagkravet som klubbades i juli förra året ska alla bostadsrättsföreningar ha registrerat en styrelseordförande hos Bolagsverket senast den 31 december 2019. Lagkravet kräver också att alla styrelseändringar måste anmälas till Bolagsverket. Det är inte förrän anmälan har kommit in till Bolagsverket som styrelsen nya sammansättning börjar gälla.

Om en anmälan av styrelseordförande eller andra styrelseändringar inte kommit in till Bolagsverket senaste den 31 december så antecknas detta i föreningsregistret. Avsaknad av ordförande kommer därmed synas på föreningens registreringsbevis.

Hur går en anmälan av en ordförande till?

En anmälan går enkelt att göra via Bolagsverkets e-tjänst verksamt.se (via länken ”ändra styrelse”) innan 31 december 2019.

Tips för vidare läsning: Ta del av tipsen som skapar större engagemang för styrelseuppdraget.