Ny rapport: tusentals föreningar utsatta för ekobrott

Under de senaste fem åren har 3 000 av landets bostadsrättsföreningar blivit utsatta för ekonomisk brottslighet. Detta visar en ny rapport. Föreningars skydd mot att drabbas av ekonomisk brottslighet är svagt och röster höjs nu för att skyddet bör ses över.

jocke-wulcan-0Q7yLkGSHpA-unsplash

Sårbarheten för ekonomisk brottslighet kombinerat med stora värden är inte bara ett problem för bostadsrättsföreningen, det blir även ett problem för dess medlemmar och för hela samhället i stort.

Rapporten, som är framtagen av Sweco, skedde via telefonundersökning till flera av landets bostadsrättsföreningar. 12 procent av de tillfrågade föreningarna uppger att de har blivit drabbade av bedrägeri eller andra ekobrott, vilket motsvarar ca 3 000 av landets 25 000 bostadsrättsföreningar. Lika skrämmande är att var fjärde bostadsrättsförening inte vet om de har blivit utsatta för ekobrott eller inte.

– Man kan misstänka att det döljer sig ett stort mörkertal bland de 25 procenten som faktiskt inte har någon aning om ifall det här har drabbat dem eller inte, menar Johan Flodin, bostadsrättsexpert på Fastighetsägarna.

Ett av de mer uppmärksammade brotten i rapporten var bostadsrättsföreningen Ida i Malmö. Där har uppskattningsvis 250 miljoner kronor förskingrats under två års tid, ett belopp som föreningen tvivlar på att få tillbaka.

Problemet är att de svenska myndigheterna ofta saknar kännedom om detta och att det i dag inte finns någon lagstiftning som aktivt jobbar för att förhindra brott i eller mot bostadsrättsföreningar.

Bostadsrättsföreningars sårbarhet för brott och oegentligheter förstärks även genom att det i många fall finns en bristande ekonomisk och juridisk kompetens inom styrelserna. Dålig uppföljning av fakturor, avtal, ledamöter som byts ut för ofta samt attestregler som inte följs ökar också risken för ekobrott.

– Vi vill skyndsamt se att myndigheter skapar sig en bild av och en förståelse kring den hör typen av brottslighet. För vi upplever inte att det idag finns ett samlat myndighetsperspektiv på frågan om ekonomisk brottslighet mot bostadsrättsföreningar, säger Johan Flodin.

Mer om debatten finns att läsa om i Dagens Industri eller på Sveriges Radio.