Så skapar ni större engagemang för styrelseuppdraget

Att bo i en bostadsrätt innebär ett stort ansvar och ofta händer det att föreningar får problem med att få medlemmar att ta styrelseuppdrag. Ostrukturerat arbete, betungande arbetsuppgifter och osämja i styrelsen, det kan lätt suga musten ur medlemmarna. Vi har tipsen som skapar ett större engagemang i styrelsen.

Styrelsearbetet kan lätt kännas utmattande om arbetet inte sköts på ett effektivt och strukturerat sätt, speciellt om det uppstår negativ stämning sinsemellan ledamöterna. Så hur gör man då för att hålla engagemanget uppe?

Här är tipsen som skapar större engagemang för styrelseuppdraget

1. Höj styrelsearvodet för att locka fler till styrelsearbetet. Mycket av problematiken till varför det är svårt att få ihop en fullständig styrelse är för att det ofta ses som en tidskrävande börda. För att undvika detta kan ett skäligt arvode till styrelsemedlemmarna istället uppmuntra fler att vilja engagera sig. Läs mer om arvodet och vad som anses skäligt här.

2. Skaffa en mer engagerad förvaltare. Föreningens förvaltning, både den tekniska och ekonomiska, är en central del av verksamheten. Det finns möjlighet för styrelsen att få en ordentlig avlastning genom att ha rätt förvaltningsavtal och vara kund hos rätt förvaltningsbolag. Marknadspriserna inom särskilt ekonomisk förvaltning har på senare tid sjunkit. Det innebär att många föreningar med gamla förvaltningsavtal har möjlighet att båda sänka priset och öka servicenivån för styrelsen genom att se över avtalet.

3. Mer information om vad en bostadsrättsförening är. Många medlemmar känner inte till vad det faktiskt innebär att bo i en bostadsrätt. Genom mer information till medlemmarna kan man öka förståelsen och ansvarstagandet. En bostadsrätt är delvis en nyttjanderätt men också en investering i en ekonomisk förening. Med tanke på storleken på sin investering borde det vara en självklarhet att vara engagerad i föreningens välmående.

4. Var positiv och uppmuntrande. När styrelsen söker nya medlemmar till styrelsen, var noggrann med att lyfta fram fördelarna med att sitta i styrelsen. Att gå med i styrelsen innebär att du får vara med och säkerställa att föreningen förvaltas på rätt sätt. Du har även stor möjlighet att påverka viktiga frågor som rör din boendesituation.

5. Underlätta överlämningen till en ny styrelse så mycket som möjligt. Skriv en utförlig lathund med information så att det blir lättare för nya styrelsemedlemmar att sätta sig in i styrelsearbetet snabbare.

6. Få alla delaktiga i samtalen. Trivs man inte i styrelsen så engagerar man sig inte heller, det är även lätt hänt att motsättningar börjar blossa upp vilket kan ta död på engagemanget i gruppen. Därför är det viktigt att från början se till så att alla närvarande under mötet bjuds in i samtalet, så att inte diskussionen endast håller sig till en viss grupp i rummet.

7. Effektivisera tiden på styrelsemötena. Det kan vara bra att förbereda en dagordning så alla delaktiga på styrelsemötet vet vad ni kommer att prata om samt vilka beslut som ska tas. Maila gärna ut beslutsunderlag, exempelvis offerter, i god tid innan mötet så att ledamöterna är pålästa i förväg när besluten väl ska tas. Se även till att alla är införstådda med er mötesdisciplin – det är lätt att samtalen kan sväva iväg ibland.