Ny lag: olovlig andrahandsuthyrning kan ge fängelsestraff

De kommunala bostadsbolagen jobbar intensivt med att stoppa den olovliga andrahandsuthyrningen. Länge har resurserna varit knappa i förhållande till antalet ärenden. Men nu hoppas regeringen kunna sätta stopp för detta. Den 1 oktober börjar de nya, striktare lagarna gälla för svarthandel av hyreskontrakt, där straffet för dig som inte sköter dig kan sluta med fängelse i upp till två år. 

För att kunna hyra ut en lägenhet i andra hand måste man ha fått ett godkännande av fastighetsägaren innan man hyr ut. Sker detta utan ett tillstånd handlar det alltså om en otillåten andrahandsuthyrning. Enligt lag är det tillåtet med ett påslag på andrahandshyran, men maximalt 15 procent mer än förstahandshyran. Påslaget är till för att täcka möbler och fasta kostnader såsom el och bredband.

Alltfler olovliga andrahandsuthyrningar sker i vinstsyfte

Det finna bevisligen en hel del problem med andrahandsmarknaden. Mycket tyder på att handel med hyreskontrakt bedrivs i vinstsyfte och har tydliga kopplingar till organiserad brottslighet.

Många människor utnyttjas genom extrema ockerhyror, vilket ofta sker helt utan fastighetsägarens medvetande.

– Den olagliga handeln med hyreskontrakt drabbar såväl enskilda som hyresmarknaden och samhället i stort. Därför föreslår vi nu kraftfulla åtgärder, säger justitieminister Morgan Johansson i ett pressmedelande.

Tidigare har värdarnas möjligheter att agera varit knapphändiga, men nu blir det ändring på det. Olovlig andrahandsuthyrning av hyresrätter tillsammans med en ockerhyra kan från och med 1 oktober straffas med fängelse upp till två år.

– Vi inser att det blir hårt för en del, men vi vill ha en legitim hyresmarknad. Det är fullt rimligt att man inte ska kunna köpa sig förbi en kö eller ta ut för hög andrahandshyra, säger Johan Mirtorp Hyresgästföreningens förbundsjurist till Hem & hyra.

Läs mer om vad som gäller med den nya lagen kring andrahandsuthyrningar här.