Skuldbomben som kan slå dubbelt mot bostadsrättsköpare

Nybildade bostadsrättsföreningar blir allt mer skuldsatta. Enligt Allabrf ligger den genomsnittliga belåningen på 5.500 kronor per kvadratmeter i Sveriges bostadsrättsföreningar, vilket är en ökning med 55 procent på nio år. När räntorna stiger tvingas många föreningar höja avgifterna för de boende, vilket skulle innebära en dubbelsmäll för många bostadsrättsägare. Det menar en rapport från Dagens Industri. 

Den totala belåningen för bostadsrättsföreningar i Sverige uppgick till 485 miljarder i mars i år, enligt statistik från SCB, statistiska centralbyrån. Det är en ökning med 173 miljarder eller 55 procent på nio år.

Belånade bostadsrättsföreningar behöver inte vara ett orosmoment om belåningen är rimlig eller om föreningen får in intäkter från lokaler i fastigheten. Oron uppkommer när föreningens skuldsättning blir omotiverat hög, vilket har blivit allt vanligare i nybildade föreningar de senaste åren. Det beror på att många bostadsbyggare maximerar sin lönsamhet genom att låta föreningen ta upp stora lån.

Enligt statistik från Allabrf låg den genomsnittliga belåningen för nyproduktion i Stockholm år 2017 på 14.000 kronor per kvadratmeter. Det är 4000 kronor mer än för fem år tidigare. Den genomsnittliga belåningen hos bostadsrättsföreningar i hela landet ligger på 5.500 kronor per kvadratmeter.

Går räntorna upp kommer många bostadsrättsägare att få det tufft eftersom föreningar skulle tvingas höja avgifterna på grund av ökade räntekostnader. Det skulle innebära en dubbelsmäll för många bostadsrättsägare, som både får högre egna räntekostnader samt tvingas betala en högre avgift till föreningen.

Läs hela artikeln från Dagens Industri här.