Snart höjs priset på föreningens avtal – så undviker ni prisökningen!

I slutet av juni sker en automatisk prishöjning och förlängning av de förvaltningsrelaterade avtalen för de flesta bostadsrättsföreningar. Genom att styrelsen vidtar enkla åtgärder slipper föreningen bli uppbunden till dåliga villkor.
– Ofta handlar det om femsiffriga belopp som föreningen gladeligen betalar helt i onödan. Ibland betydligt mer än så, säger Fredrik Johansson affärsområdeschef på Allabrf och Anbudskollen.

Vissa mindre bostadrättsföreningar har ett enkelt förvaltningsupplägg där man i princip bara köper in ekonomisk förvaltning. Andra föreningar köper in betydligt fler tjänster: ekonomisk förvaltning, teknisk förvaltning, markskötsel, fastighetsskötsel, trappstädning, administrativ förvaltning mm.

Vad många styrelser missar är att de flesta förvaltningsavtal binds upp automatiskt i ett eller flera år redan sex månader innan avtalet går ut – oavsett om föreningen är nöjd med avtalet eller ej. Den sista juni är oftast det datum då den automatiska förlängningen sker för bostadsrättsföreningar. Samtidigt sker en så kallad indexreglering. Det innebär att priset på avtalet justeras upp med ett flertal procent – ofta betydligt mer än inflationen. Denna automatiska prisökning leder till att gamla avtal blir betydligt dyrare än nya avtal.

Vad kan styrelsen göra?

– Om styrelsen försöker omförhandla sina villkor efter att avtalet redan har förlängts kan man inte räkna med mycket gehör från förvaltaren, konstaterar Fredrik Johansson.

För att behålla sitt förhandlingsläge bör föreningen istället göra följande:

  1. Skriv ett mail till befintlig förvaltare nu om att ni önskar säga upp avtalet för omförhandling från och med årsskiftet 2019/2020. Begär en skriftlig bekräftelse på att uppsägningen är godkänd.
  2. Detta innebär att ert avtal löper på precis som vanligt i cirka sex månader till. Fram till årsskiftet har ni möjlighet att jämföra med konkurrerande alternativ på marknaden.
  3. I god tid innan årsskiftet väljer ni sedan om ni vill byta till en ny förvaltare eller om ni vill förlänga avtalet med er gamla förvaltare. Föreningen blir aldrig utan förvaltare. I regel kan istället den befintliga förvaltaren plötsligt erbjuda ett lägre pris för exakt samma tjänster och omfattning.


Högre pris innebär inte högre kvalitet

– En del styrelser tror att de per automatik får en högre kvalitet på tjänsterna för att de betalar höga kostnader. Tyvärr är verkligheten oftast det motsatta. Det är vanligt att förvaltare ger sämre service till de bostadsrättsföreningar som är ”trygga kunder” med långa bindningstider där man vet att styrelsen är passiv. När styrelsen konkurrensutsätter och handlar upp sina tjänster får man nästan alltid både högre kvalitet och lägre priser, säger Fredrik Johansson.

– De värsta avtalen upptäcker vi hos föreningar som varit trogna kunder hos någon av de största medlemsorganisationerna för BRF:er. Många styrelser tror nämligen att de inte själva får bestämma över sin förvaltning p.g.a de är medlemmar i förvaltarens ”medlemsägda” organisation. Vissa styrelser tror t.o.m. att förvaltarbolaget ”äger” fastigheten för att de en gång i tiden byggde fastigheten och dess logga finns på husfasaden. I dessa fall är det extremt viktigt att styrelsen får mer kunskap om hur det egentligen förhåller sig.

– Så gott som alla föreningar kan åtminstone förhandla ner priserna med några tusenlappar, utan att behöva förändra omfattningen på tjänsterna. Men oftast handlar det om betydligt större belopp än så. Vi har även hjälpt flera föreningar som råkat ut för riktigt fula förvaltningsavtal. Då har det handlat om så extrema överpriser att föreningen årligen betalt flera miljoner kronor helt i onödan, säger Fredrik Johansson.

Erbjudande:
Få kostnadsfria tips och råd för att förbättra ert förvaltningsupplägg.
Maila till info@anbudskollen.se eller ring 08-684 422 22.

För offerter från kvalitetskontrollerade förvaltare besök www.anbudskollen.se