Bostäder förorenar mer än flyget – detta kan din förening göra

Fokus i klimatdebatten brukar ofta ligga på transporter såsom bilar och flyg. Faktum är dock att svenskarnas bostäder är en stor bov i dramat som orsakar större koldioxidutsläpp än allt vårt flygande tillsammans. För en bostadsrättsförening finns stora möjligheter att påverka. Nu för tiden kostar det heller inte pengar att vara miljövänlig – tvärtom kan föreningen spara stora summor på klimatsmarta lösningar.

Byt till miljövänlig el
En enkel och snabb åtgärd är att byta till miljömärkt el, som oftast inte är dyrare än andra elavtal.  Det är enkelt att byta och är endast ett telefonsamtal bort. Det finns en djungel av olika typ av ”grön el” vilket kan kännas lite förvirrande. Viktigt är att välja el som är märkt med Bra Miljöval. Det är den enda el som har passerat Naturskyddsföreningens strikta krav. Grön el betyder att den är från solen, vattnet och vinden med minsta möjliga miljöpåverkan.

Se över era fönster och isolering
Den miljövänligaste energin är den man sparar. En åtgärd som är lite dyrare men som har stor positiv miljöpåverkan är att byta fönster till energifönster. Ett nytt energieffektivt fönster släpper endast igenom en tredjedel av den värme som ett äldre tvåglasfönster gör. Att tilläggsisolera vindar kan vara en prisvärd investering. Men innan man isolerar vinden bör man samtidigt utreda om det finns möjligheter att förädla ytan till bostäder istället.

Införskaffa solceller
Solceller omvandlar solens energi till el. Det har blivit allt vanligare att producera egen el med solceller för gemensam användning i flerbostadshus. Oftast används elen till bostadsrättsföreningens fastighetsel, men för att göra den användbar för hushållsel krävs det att den kopplas till samma elabonnemang.

Vanligen räcker endast solcellernas el endast till en del av det totala årsbehovet. På sommaren och under dagtid producerar solceller som mest el, därför brukar den egenproducerade elen endast utgöra ett komplement till övrig köpt el. Men om bostadsrättsföreningen ansluter sig till elnätet går det att göra en lönsam investering och sälja sin överskottsel. Är man inte nätansluten är det även möjligt att lagra sin el med hjälp av batterier.

Det går även att söka investeringsstöd för solceller. Som bostadsrättsförening kan man få statligt stöd för att installera solcellsanläggningar. Överskottselen går också att använda för att få skattereduktion, förutsatt att man betalar skatt och är mikroproducenter av solenergi.

Individuella lösningar anpassade för föreningen
Det finns flera olika företag som specialiserar sig på energieffektivisering och det kan vara krångligt att veta vilka man ska vända sig till. Alla fastigheter är unika och därför passar inte samma metoder för alla bostadsrättsföreningar. Särskilt uppvärmningskostnaderna utgör i regel en betydande del av föreningens totala kostnader. För många bostadsrättsföreningar går det därför att spara stora belopp med rätt metod och det behöver inte innebära komplicerade installationer. Om din bostadsrättsförening har svårt att veta vart de ska vända sig för att energieffektivisera fastigheten så finns Bofokus systersajt Anbudskollen. Det är en tjänst som är specialiserad på att hjälpa bostadsrättsföreningar med att hitta rätt tjänstebolag.  

Är ni intresserade av en kostnadsfri bedömning av er bostadsrättsförenings förutsättningar för enkla klimatinvesteringar? Kontakta info@anbudskollen.se eller ring 08 – 684 422 22.