Reportage: Fullsatt BRF-event om vattenskador och brandskydd

Den 7:e maj höll Allabrf tillsammans med Anticimex en temakväll för bostadsrättsföreningar i centrala Stockholm. Huvudtemat för kvällen var hur man förebygger vattenskador och bränder i bostadsrättsföreningar. Även föreningars försäkringskydd diskuterades och Jurideko Fastighetspartner bistod med juridisk rådgivning på plats. En anmärkningsvärd upptäckt var att många föreningar helt saknar ett godkänt systematiskt brandskyddsarbete. Här följer en kort sammanfattning av det viktigaste från kvällen.

Event

Redan en dag efter biljettsläpp var evenemanget fullbokat och fler än 100 styrelsemedlemmar besökte eventet där det bjöds på middag, bubbel, snacks samt föreläsningar.

Anticimex om vattenskador och förebyggande åtgärder

Idag är den vanligaste skadan i bostäder vattenskador. Varje år uppkommer 100 000 vattenskador, främst i badrum och kök. Golvbrunnar och tätskikt är den vanligaste orsaken till läckage i badrum. I kök beror flest skador på läckande rör och diskmaskiner. Fuktskadorna upptäcks vanligen för sent med dyrare reparationer som följd. Under tiden kan boende få hälsoproblem, allergier samt andra symptom, vilket kan bli både kostsamt och besvärligt.

Här är Anticimex 5 bästa tips för att förhindra dyra vattenskador i bostaden:

  1. Strukturerat underhållningsarbete av både avloppsrör och vattenledning för att upptäcka svagheter i tid.
  2. Droppskydd under diskmaskin, kyl och frys är att rekommendera. Med ett droppskydd rinner vatten ut och skadan kan upptäckas snabbare.
  3. Läckage vid golvbrunnar och slitna tätskikt utgör en tredjedel av alla vattenskador i badrum. Detta beror ofta på att livslängden för dessa är väldigt begränsade och bör bytas ut och med regelbundna mellanrum för att minska risken för att vattenskador uppstår.
  4. När vattenskada väl är framme är det viktigt att agera snabbt och på rätt sätt. Genom att installera ett vattenlarm i fastigheten varnas du när skadan uppstår och vattentillförseln stängs av så att olyckan inte blir större. Glöm inte att anmäla skadan direkt till ett försäkringsbolag och uppge skadans omfattning och orsak.
  5. Anticimex erbjuder ett Trygghetspaket för bostadsrättsföreningar. Trygghetspaketet innehåller bl.a. förebyggande besiktning av samtliga lägenheter samt fuktmätning och avfuktning vid skada. Statistik visar att uppemot hälften av alla vattenskador kan undvikas genom relativt enkla medel, med hjälp av professionella besiktningar.

Det livsviktiga brandskyddet

Varje år sker det fler än 3300 brandolyckor i flerbostadshus och omkring 100 personer omkommer. Bränder orsakar även skador för miljardbelopp. Mer än 30% av alla brandolyckor inträffar på grund av att spisen inte är avstängd. Orsaker så som avsiktlig brand, tekniska fel, och rökning är också vanliga orsaker till att brand uppstår i en bostad.

Vem har ansvaret för brandskyddet? 

Enligt 2 kap. 2 § Lagen om skydd mot olyckor (LSO) har ägaren av en fastighet samt den som bedriver verksamheten ansvaret för brandskyddet. Dessa ska bl.a. se till att det finns släckutrustning och fungerande brandvarnare. Bostadsrättsföreningens styrelse ansvar för att ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA) genomförs. I praktiken handlar det om att bostadsrättsföreningen kontrollerar att brandtekniska installationer finns tillgängliga i föreningen samt att kontroller genomförs regelbundet. Styrelsen kan antingen genomföra hela arbetet i egen regi eller få professionell hjälp. Det har visat sig att många bostadsrättsföreningar saknar ett godkänt brandskyddsarbete, vilket utsätter både styrelsen och de boende för onödiga risker.

Vid frågor eller offerter på Anticimex Trygghetspaket eller Systematiskt Brandskyddsarbete, vänligen maila info@anbudskollen.se eller ring 08-684 422 22

Test event

Försäkring för bostadsrättsföreningar

Även försäkringsskyddet var ett av kvällens ämnen. Stora mängder vattenskador har gjort försäkringsbolag allt mer restriktiva till att försäkra bostadsrättsföreningar. Detta har medfört starkt ökande premier och självrisker. Föreningens fastighetsförsäkring bör ses över med jämna mellanrum avseende premie, självrisker och omfattning. Det är även viktigt att säkerställa att styrelsen skyddas av en ansvarsförsäkring.

För en kostnadsfri analys av föreningens försäkringsupplägg finns möjlighet att kontakta Cristopher Lundh, auktoriserad försäkringsförmedlare på Allabrf. Maila till christopher.lundh@allabrf.se alternativt ring 070-7692898.