Topp 5-listan: Detta oroar sig bostadsrättshavare mest för

Bostadsrättshavare oroar sig främst för att styrelsen inte har tillräcklig koll eller intresse för föreningens ekonomiska situation. Det visar sig även att denna oro inte är helt obefogad. Enligt en ny undersökning saknar överraskande många styrelseledamöter förståelse för föreningens ekonomi.

SBC, Sveriges BostadsrättsCentrum, visar i en nygjord rapport att nästan varannan bostadsrättsägare varken har koll på eller intresse för föreningens ekonomiska situation. Faktum är att de saknar tillit för att styrelsen kan sköta föreningens ekonomi på ett betryggande sätt. Det som kanske är mest oroande är att rapporten även visar att 20 procent av de tillfrågade styrelseledamöterna har mindre eller ingen förståelse för föreningens ekonomi.

Här är topp-fem-listan på det som bostadsrättsägare oroar sig mest för:

  1. Att styrelsen saknar tillräckligt med kompetens
  2. Att föreningen inte planerar tillräckligt för framtidens utmaningar
  3. Oförutsägbara kostnader
  4. Räntehöjningar
  5. Att styrelsen felprioriterar

Undersökningen är genomförd av Ipsos NORM på uppdrag av SBC. Över 1.000 bostadsrättsägare har tillfrågats i undersökningen. Se hela rapporten här.