Lokaler blir bostäder – en lönsam möjlighet för BRF:er

En möjlighet många föreningar tar tillvara på är omvandlingen av lokalutrymmen till attraktiva bostäder. För föreningen kan en omvandling få stora positiva effekter. Fördelar är bl.a. stora kapitaltillskott och sänkt skuldsättning. Men det finns dock ett flertal aspekter som styrelsen behöver tänka på och fallgropar att undvika för att få ut det mesta av möjligheten.

Allt fler bostadsrättsföreningar har förstått värdet i att omvandla lokaler till bostäder. Utrymmen så som kontors- och affärslokaler, tvättstugor eller styrelserum är ytor där det vanligen finns förutsättningar för att skapa nya bostäder. 

– Att bostadspriserna ökat innebär att det blir lönsamt för allt fler föreningar att utveckla outnyttjade eller olönsamma lokaler i sin fastighet till attraktiva bostäder. Ofta innebär detta en bra ekonomisk affär för föreningen menar Alexander Pishkoohani, försäljningschef på Gleipnergruppen som i samarbete med Anbudskollen bistår föreningar med att utvärdera möjligheten att utveckla nya bostäder i befintliga fastigheter.

Fördelar med fastighetsförädling

Fördelarna med att omvandla lokaler och andra ytor till bostäder är många; försäljningen inbringar ett kapitaltillskott och det blir fler avgiftsbetalande medlemmar.  Föreningen kan minska sitt eventuella lån genom att amortera med intäkter från genomfört projekt. Även skuldsättningen per kvm, som är ett vanligt nyckeltal, minskar när mer bostadsyta tillkommer och föreningens lån fördelas mellan fler medlemmar. Detta gynnar befintliga bostadsrättshavare i föreningen och värdet på befintliga bostadsrätter ökar. För oäkta föreningar kan mer bostadsyta innebära att föreningen blir äkta, vilket innebär ännu större positiva följder för varje medlem.

Viktiga misstag att se upp för

Det finns en del fallgropar att se upp för och det krävs stor erfarenhet av såväl de byggtekniska aspekterna som de juridiska och marknadsmässiga. Då styrelsen är ytterst ansvarig för projektet bör processen och affärsmöjligheten hanteras professionellt. För att skapa ett projekt som tillser att föreningen får ut det mesta av lokalkonverteringen krävs en avtalsjuridik som undanröjer framtida missförstånd och konflikter som annars kan bli väldigt kostsamma och energikrävande. Därutöver är det av största vikt att styrelsen inte upplåter ytan direkt till en entreprenör utan att ha konkurrensutsatt entreprenörerna utifrån ett välgrundat underlag. Styrelser som saknar branschspecifik kompetens bör ta in externt stöd för att undvika dessa onödiga misstag. Ett professionellt förarbete sparar såväl tid som pengar för föreningen. Det skapar även trygghet och en lugnare sinnesstämning hos medlemmarna inför ett projekt.

Har er förening lokaler eller andra ytor och vill veta om dessa lönar sig att omvandla till bostäder?

Anbudskollen erbjuder tillsammans med Gleipnergruppen en kostnadsfri bedömning utan förpliktelser. För mer information eller övriga frågor maila till info@anbudskollen.se eller ring 08-684 422 22.


vardagsrum1-e1556281393169.jpgExempel på ombyggd källarlokal till bostad.

Läs även denna 10-stegs guide för mer tips och råd inför upplåtelse av en ny bostadsyta samt vilka fallgropar ni bör undvika.