PRESSRELEASE: allabrf.se kalibrerar betygssystem av bostadsrättsföreningar

Under 2015 lanserade allabrf.se ett betygssystem för bostadsrättsföreningar. Systemet har under åren skapat en nationell standard för analys och jämförelse av bostadsrättsföreningar. Över 130,000 konsumenter använder allabrf.se varje månad för att söka information, analysera och jämföra bostadsrättsföreningar.

Målsättningen med betygssystemet är hjälpa bospekulanter och boende att jämföra och analysera bostadsrättsföreningar, samt skapa långsiktigt sund föreningsekonomi för bostadsrättsföreningar. Under januari 2019 genomfördes en kalibrering av gränsvärden i systemet. Samtidigt genomfördes förbättringar av betygssystemet i samråd med ledande förvaltare och banker.

Följande justeringar har genomförts:

  1. Större fokus på positivt kassaflöde och ökat sparande – Genom att fokusera på positivt kassaflöde och sparande i betygssystemet bidrar systemet till att skapa mer långsiktig och sund föreningsekonomi.
  2. Ett nytt nyckeltal introduceras: Räntekänslighet – Räntekänslighet lanseras som ett eget nyckeltal med fokus på att mäta föreningens ekonomiska motståndskraft vid kommande räntehöjningar. Nyckeltalet baseras på hur mycket föreningens avgifter behöver höjas om räntenivån ökar med 1%.
  3. Inflationsjusterade gränsvärden – Gränsvärden för rörelsekostnader och medlemsavgifter justeras årligen med inflation. Årliga inflationsvärden hämtas från Statistiska Centralbyrån (SCB).
  4. Totalyta används för analys av rörelsekostnader och kassaflöde – Delparametrarna rörelsekostnader och kassaflöde analyseras med totalyta som bas istället för boyta. Totalyta inkluderar boyta och lokalyta. Detta medför en mer rättvis jämförelse av bostadsrättsföreningar med mycket lokalyta.

Nytt under 2019 är också att fastighetens skick kommer att belysas i konsumentprodukten BRF-analys. Det betyder att bospekulanter även får hjälp att  utvärdera fastighetens skick som en parametern när de gör sitt bostadsköp.

”Låga föreningslån och månadsavgifter säger långt ifrån allt om fastigheten står inför stambyte och andra större underhållsarbeten. Det är viktigt att balansera det ekonomiska betyget med fastighetens underhållsbehov för att kunna göra en heltäckande analys av en bostadsrättsförening.”  – Rana Toubal, Ekonomichef

 

Om allabrf.se / ABRF Group AB

allabrf.se är Sveriges ledande digitala plattform för bostadsrättsföreningar och boende i bostadsrätt. allabrf.se har Sveriges största BRF-databas med information om ca 22 000 operativa bostadsrättsföreningar. Databasen innehåller bland annat information om föreningens ekonomi, fastigheter, lägenheter, försäljningar och styrelse. Varje månad uppdaterar vi aktuell information om ca 4500 bostadsrättsföreningar.

ABRF Group AB är ett oberoende och privatägt företag grundat 2015.

 

För mer information vänligen kontakta:

Rana Toubal, Ekonomichef, 0727034336, rana@allabrf.se

Hampus Dahlstedt, VD, 0703-222145, hampus@allabrf.se