Snösäsongen ställer hårda krav på styrelsen

Hösten börjar lida mot sitt slut och vintersäsongen nalkas runt hörnet. Det innebär inte bara härliga krispiga vinterdagar i pulkabacken och varm choklad. Det innebär även ett extra ansvar för bostadsrättsföreningens styrelsemedlemmar. Bostadsrättsföreningen som fastighetsägare har ett ansvar för att snö och is på taket tas bort på ett korrekt sätt så att ingen kommer till skada. Detta är extra viktigt för de föreningar som har allmänna vägar framför huset, alternativt lekplatser i anslutning till fasaden.

Det är helt och hållet upp till fastighetsägaren att bevaka och bedöma när tak och istappar behöver undanröjas. Det åligger också fastighetsägaren att varna omgivningen med avspärrningar och varningsskyltar. Om en person skadar sig på grund av exempelvis snö faller ned från taket är det bostadsrättsföreningens styrelse som kan bli personligt ansvariga.

Vanligtvis finns två typer av avtal. Det ena är Avropsavtal och det andra är Bevakningsavtal. Avropsavtalet innebär att föreningen själva bedömer när takskottning behöver ske och därefter ”avropar” takskottning från leverantören. Detta innebär även att styrelsen själva tar ett större ansvar om en eventuell olycka skulle ske. Bevakningsavtal innebär att leverantören bevakar och bestämmer när takskottning bör ske. Bevakningen och avvägning sker oftast genom bl.a. väderprognoser, snöläge och temperaturer. Bevakningsavtal innebär även att leverantören tar ett större ansvar gentemot tredje man.

Det är styrelsen själva som avgör vilket typ av avtal som är lämpligast för er förening och för de förutsättningar ni har.

Vi har samlat lite tips vad ni som styrelse kan tänka på när det kommer till takskottning och val av takskottningsleverantör.

Bra att tänka på:

 • Vid takskottning är det viktigt att säkerställa att arbetet utförs enligt gällande säkerhetsföreskrifter, både för de som utför arbetet och för de personer som går nedanför. Detta innebär att arbetet alltid utförs av minst tre personer, två på taket och en nedanför huset.
 • Fastigheten ska vara försedd med erforderlig takskyddsutrustning, denna skall även vara besiktigad innan arbetet påbörjas. Därför är det viktigt att genom inspektion, utförlig planering och god framförhållning se till att er fastighet har fasta tillträdes- och skyddsanordningar. Även att dessa säkerhetsanordningar underhållits och besiktigats vid snöfritt.
 • En kontroll av personlig fallskyddsutrustning skall utföras innan arbete.
 • Arbetsverktyg skall vara kontrollerade så att inga vassa spadar (eller andra verktyg) förekommer under arbetet. Verktygen skall även vara förankrade så att de inte kan falla ner från taket.
 • Innan takskottning påbörjas ska gata nedanför avspärras, information och varningsskyltar måste också användas för att informera om pågående arbete.
 • Takskottande personal ska ha kommunikationsanslutning till personal på gata som även ska bära varselväst och visselpipa.
 • Nedskottad snö och is ska röjas undan från gångytor.

Tips inför valet av leverantör:

 • Anlita endast företag med certifierad personal enligt Entreprenörsföretagens branschstandard ”Skotta säkert”.
 • Be om referenser och följ upp dessa.
 • Se till att välja en leverantör som som besiktigar och kontrollerar fastighetens tak och taksäkerhet regelbundet.
 • Viktigt är även att företaget har heltäckande försäkringsskydd som är avsedd för ändamålet.

För gratis tips eller offerter på förmånliga snöskottningsavtal besök www.anbudskollen.se, maila till info@anbudskollen.se eller ring 08 – 684 422 22.