Rekord för solceller och klimatinvesteringar

Sommaren 2018 var fylld med sol och bad, men även eldhärjade skogar. De extrema temperaturerna har gjort att debatten på senare tid kretsat mycket kring mänsklig klimatpåverkan. Samtidigt har intresset för solceller och andra klimatsmarta investeringar för fastigheter skjutit i höjden. – Vi märker ett kraftigt ökat intresse för energioptimering nu efter sommaren, av flera olika anledningar, säger Fredrik Johansson på Anbudskollen.

Byggnader står för över 40 procent av den totala energiförbrukningen i Sverige och det finns idag en mängd klimatsmarta investeringsmöjligheter för fastigheter. Det finns alltså stora möjligheter för styrelsen i bostadsrättsföreningen att göra en viktig insats.

Sveriges Bostadsrättscentrum gjorde nyligen en studie som visar att uppemot var tredje bostadsrättsägare anser att sin bostadsrättsförening inte engagerar sig tillräckligt i klimat- och hållbarhetsfrågor. 20 procent av de tillfrågade svarade att BRF:er som inte gör något för att minska sin klimatpåverkan ska kunna bötfällas. En slutsats av undersökningen var även att bostadsrättsägare upplever att energieffektivisering ökar värdet på bostäderna. Solceller var den åtgärd som de flesta upplever ökar värdet mest.

Under 2018 har antalet nya solcellsanläggningar vuxit explosionsartat. Den soliga sommaren har även lett till att landets solcellsanläggningar producerat rekordstora mängder el. Förutom att klimatfrågorna för närvarande är mer tongivande i den allmänna debatten så finns det andra anledningar till att klimatinvesteringar är på tapeten.
– Det är nu dags för många BRF:er att upprätta energideklarationer och det var tio år sen sist. Energideklarationerna kan ge styrelsen tips om många effektiva åtgärder för att sänka föreningens energiförbrukning, säger Fredrik Johansson, ansvarig för Allabrf:s upphandlingstjänst Anbudskollen.

Intresset för solceller har hittills varit störst bland privatpersoner men idag är trenden att allt fler företag och bostadsrättsföreningar monterar upp solceller på sina tak. Bostadsrättsföreningar kan även få bidrag på upp till 30 % av hela investeringen av Energimyndigheten. Detta leder till att investeringen ofta kan bli ekonomiskt lönsam.

De flesta föreningar som har rätt förutsättningar för en installation uppnår – förutom miljövinsterna – en årlig avkastning på runt 8-12 procent av sitt investerade kapital. 

7 viktiga råd inför investering i solkraft:

1. Välj en leverantör med kunskap i att designa och optimera energianläggningar.
2. Begär en produktionsberäkning optimerad utifrån fastighetens elförbrukning.
3. Kontrollera att leverantören är teknikoberoende och fri att välja de
komponenter som är optimala för just din fastighet.
4. Begär en lönsamhetsbedömning över anläggningens hela livscykel med transparens kring samtliga antaganden, till exempel prisantagande för både el och gröna certifikat – både för internförbrukad el och för såld överskottsel.
5. Säkerställ att du köper en entreprenad med funktionsgaranti, till exempel i enlighet med ABT06.
6. Välj en leverantör med lång historik som sannolikt finns kvar de kommande 30 åren om några problem skulle uppstå.
7. Säkerställ att leverantören gör en lönsamhetsberäkning med konservativa antaganden om elprisets framtida utveckling. Annars riskerar projektet att grundas på glädjekalkyler.

Källa: Swede Energy, www.swedeenergy.se

Intresserad av en kostnadsfri bedömning av er förenings förutsättningar för klimatinvesteringar?
Maila info@anbudskollen.se eller ring 08 – 684 422 22