Nybyggda föreningar allt mer skuldsatta

De senaste fem åren har skulderna i nyproducerade bostadsrättsföreningar ökat med oroväckande 35 procent och förväntas stiga ytterligare. Många byggbolag har märkt att de kan öka sina marginaler genom att öka föreningslånen.
– Belåningen ökade med hela 14 procent i nyproduktion 2016 jämfört med nyproduktion 2015. Det säger Rana Toubal, medgrundare till Allabrf.se.
Väletablerade byggherrar döljer systematiskt föreningarnas skulder genom att sätta låga amorteringar och avgifter. För köparna är risken mycket påtaglig: de riskerar att drabbas av höga månadsavgifter så snart räntan höjs.

Den främsta anledningen till den växande skuldsättningen i nyproducerade bostadsrättsföreningar är att stora byggbolag insett att höga lån resulterar i högre vinstmarginaler på enskilda projekt. Skuldbördan läggs indirekt på köparna av lägenheterna. Enligt en ny undersökning framtagen av Allabrf är snittbelåningen bland Sveriges nyproducerade bostadsrättsföreningar 13 254 kr per kvadratmeter. Den generella snittbelåningen för Sveriges samtliga bostadsrättsföreningar är 5 500 kr per kvadratmeter.

I april gick Finansinspektionen ut med en offentlig varning till banker och konsumenter där man påtalade riskerna med högt skuldsatta nyproducerade bostadsrättsföreningar. Detta efter att belåningen i nyproducerade bostadsrättsföreningar ökat med ytterligare 14 procent år 2016 jämfört med året innan.

Bostadsrättsköpare är exponerade för konsekvenserna av den höga skuldsättningen då de indirekt ansvarar för bostadsrättsföreningens skulder. Högbelånade föreningar är i regel räntekänsliga, vilket innebär att en räntehöjning får stora konsekvenser för föreningens ekonomi.  Medlemmarnas månadsavgifter kan då ofta behöva höjas för att täcka föreningens ökade kostnader.

Bostadsrättsföreningar kan minska sin skuldbörda genom att amortera, vilket minskar räntekänsligheten. Dock har den genomsnittliga årliga amorteringstakten i nya bostadsrättsföreningar under 2011–2017 varit endast 1,23 procent, trots det ovanligt låga ränteläget.

Många spekulanter fokuserar på föreningens månadsavgift. Men låga avgifter i nyproducerade föreningar kan vara en varningssignal för att föreningen är långsiktigt underfinansierad. Det är även problematiskt att nya föreningar inte sparar till framtida underhåll utan behåller sina skulder, vilket gör det svårt för föreningen att ta ut nya lån för renovationer som krävs för att hålla fastigheten i gott skick.

Läs mer: https://www.svd.se/byggbolagen-trycker-in-mer-lan-i-nyproducerat/om/naringsliv

Enligt Allabrfs undersökning är snittbelåningen bland Sveriges nyproducerade bostadsrättsföreningar 13 254 kr per kvadratmeter. I Stockholm är snittet marginellt högre med 13 347 kr per kvm. Allabrfs undersökning baserades på 2016 års årsredovisningar och inkluderade över 40 000 lägenheter i 750 nyproducerade bostadsrättsföreningar.