Få bostadsrättsköpare är pålästa om föreningens skulder och risker

En tredjedel av bostadsköpare i Stockholm läser inte på om bostadsrättsföreningens ekonomi vid köp av bostadsrätt, enligt en undersökning från Bjurfors. Att många köpare inte har kunskaper om exempelvis bostadsrättsföreningens skuldsättning väcker oro. Allabrf:s nya statistik visar att var sjunde bostadsrättsförening är belånad till över 10 000 kr per kvadratmeter boyta – en mycket hög skuldsättningsgrad. Föreningens skuld har en betydande inverkan på hur medlemmarnas månadsavgifter utvecklas vid en räntehöjning. 

Wilhelm Meyer och Max Ulmgren vid Handelshögskolan i Stockholm samt SBAB:s chefsekonom Robert Boije varnar i en debattartikel i Dagens Industri för att skulden per kvadratmeter boyta endast återspeglas till drygt 30 procent i priset på bostadsrätten. Uppgifterna är baserade på data från 150 000 försäljningar av bostadsrätter sedan 2012. Siffrorna visar att bostadsrättsköpare i dagsläget grovt undervärderar både avgiften till föreningen samt föreningens skuldsättningsnivå. Spekulanter bör ta en större hänsyn till dessa faktorer när de bedömer värdet på en bostadsrätt.

Artikeln slår fast att om bostadsrättsföreningen skulle gå i konkurs har borgenärerna till föreningens lån förtursrätt att ta i anspråk föreningens egna kapital. Detta betyder att bostadsrättsköpare riskerar att sitta kvar med skulder utan full täckning i bostadsrätten. Även om det är ovanligt att bostadsrättsföreningar går i konkurs då de flesta föreningar är mycket stabila och solida, är detta en risk som köpare i bostadsrättsföreningar med höga skulder måste ha i åtanke.

I Finansinspektionens senaste bolånerapport som publicerades i april uppmanades bostadsrättsköpare att vara försiktiga vid köp av nyproducerade bostadsrätter då dessa nybildade föreningar ofta har mycket höga skulder. Bostadsrättsföreningars överlag höga skuldsättning har resulterat i att FI numera stresstestar föreningar för att se hur en ränteuppgång påverkar avgifterna såväl som bolånetagarnas privata ekonomi.