Lägre räntor på BRF-lån med ny tjänst

Landets bostadsrättsföreningar kan sammanlagt spara runt tre miljarder årligen genom att förhandla om sina räntor.  Detta visar bl.a. en tidigare publicerad studie från Allabrf i Svenska Dagbladet. Allabrf breddar nu tjänsten Anbudskollen med upphandling av BRF-lån.
– Tillsammans är landets BRF:er en maktfaktor som kan sätta stor press på bankerna. Vi har på ett par månader fått uppdrag att omförhandla närmare en miljard kronor i BRF-lån. Ju större lånevolymer desto bättre villkor går att förhandla fram, säger Fredrik Johansson, ansvarig för tjänsten Anbudskollen.

Majoriteten av Sveriges bostadsrättsföreningar har en långsiktigt stabil ekonomi, medlemmar som garant samt fastigheten som säkerhet för lånen. Det är därför rimligt att den låga riskprofilen avspeglas i föreningens räntenivå.

– Det finns få verksamheter som är lika solida som välskötta bostadsrättsföreningar. Därför borde deras räntor vara mycket längre än de är idag, säger Fredrik Johansson, ansvarig för tjänsten Anbudskollen.
– Ett konkret exempel är en medelstor förening i Skåne som blev erbjuden en rörlig ränta på dryga 1% av sin befintliga bank. Många föreningar jämför med bolån och drar då slutsatsen att de fått en bra nivå. Med hjälp av Anbudskollen lyckades föreningen komma ner till 0,5% rörlig ränta.

Många styrelser saknar dock kännedom om hur låg ränta föreningen bör betala. Likväl har många styrelser varken tid eller lust att förhandla med bankerna, vilket resulterar i att många föreningar slentrianmässigt väljer att acceptera bankers ränteerbjudande samt troget behåller samma bank år efter år.

– Vi är glada över att nu kunna erbjuda denna service helt kostnadsfritt för BRF:er. De flesta BRF-styrelser tycker att det är tidsödande att lägga ner timtal på att förhandla med banker och åka ut på bankmöten åt sin förening. En del upplever det också som obekvämt att behöva pruta. Nu kan styrelsen lägga sin tid på annat istället, säger Fredrik Johansson.

Enligt allabrf:s statistik, som omfattar 22 000 operativa bostadsrättsföreningar, finns det en stor räntespridning mellan föreningar som aktivt förhandlar om sina lån och föreningar som nöjer sig med att i princip låta banken bestämma räntan.

 Det finns utan tvekan ett behov av ökad konkurrens inom låneupphandling och utrymme för många föreningar att spara väsentliga summor genom att konkurrensutsätta banker, säger Hampus Dahlstedt, vd och grundare av Allabrf.

Anbudskollens upphandlingstjänst låter bankerna lämna ränteofferter i två omgångar. De aktörer med bäst bud i den första omgången får lämna ytterligare ett anbud. Resultatet sammanställs åt föreningen i en rapport som visar de erbjudanden respektive bank lämnat. Det är sedan upp till styrelsen själv att välja det erbjudande de gillar bäst.

För att uppnå lägsta möjliga räntenivå sammanställs ekonomisk data om föreningen samt information om fastighetens underhållsbehov. Att bankerna enkelt får tillgång till den informationen effektiviserar kreditprocessen. Bankerna får även en bild av föreningens underhållsbehov och kan kartlägga föreningens förväntade kassaflöden och soliditet. Detta minskar osäkerhetsfaktorn kopplat till lånet och gör att man kan minska de marginaler som bankerna normalt sett tar ut för denna osäkerhet.

Pengarna som bostadsrättsföreningen sparar genom lägre räntekostnader kan exempelvis finansiera underhållsprojekt, användas till amorteringar eller till avgiftssänkningar för medlemmarna.

Anbudskollens upphandlingstjänst är kostnadsfri för BRF:er.
För mer information besök 
anbudskollen.se, maila till info@anbudskollen.se eller ring 08 -­ 684 422 22.