En medlem är ofta sen med avgiften, vad kan vi göra?

Fråga:
Vi har en medlem som ständigt är sen med att betala årsavgiften. Vi vet att någon som inte betalar årsavgiften kan bli av med sin bostadsrätt, men medlemmen betalar alltid förr eller senare, oftast efter påminnelse. Det är ju inte rätt att använda sin bostadsrättsförening som långivare när man har ont om pengar. Vi har också hört att styrelsen är skyldig att meddela medlemmens bank när avgiften inte betalas i tid, stämmer det?

Vad kan vi göra för att sätta stopp för dessa eviga försenade betalningar?

Svar: Tack för frågan!

Det stämmer att om en medlem dröjer med att betala årsavgiften mer än en vecka från förfallodagen kan den bli av med sin bostadsrätt. Föreningen kan nämligen då säga upp bostadsrätten. Det finns en del formalia om hur en uppsägning ska ske, bland annat om vissa upplysningar, om hur det ska delges och om underrättelse till socialnämnden. Om föreningen säger upp medlemmen så får den en viss tid på sig att betala. Om medlemmen betalar inom den tiden så behöver den inte flytta, eller återvinner sin bostadsrätt som det heter.

Men nu gäller det inte en enstaka betalningsförsening, utan ständiga dröjsmål. Även här kan föreningen säga upp medlemmen och tvinga denna att flytta. Om medlemmen vid upprepade tillfällen dröjer med betalning mer än en vecka från förfallodagen, så kan medlemmen också bli av med bostadsrätten.

Vidare stämmer det att föreningen måste underrätta panthavarna, d.v.s. oftast banken, om bostadsrättshavaren är sen med betalningen, när förseningen är mer än två veckor och gäller mer än en månads avgift. Styrelsen behöver ofta inte tänka på detta, utan förvaltaren sköter normalt det. Men så klart måste styrelsen känna till regeln och kontrollera att det sker, särskilt efter det förtydligande om styrelsens ansvar som nu framgår av lag.

Hur gör man då med någon som inte betalar? En uppsägning som beskrivs ovan kan leda till att saken hamnar i domstol och även om föreningen vinner så är det mycket arbete bakom. Det går heller inte alltid att få ersättning för precis alla kostnader. Om det är möjligt kan det vara bra att ta en kontakt och reda ut varför det blir förseningar, och då kanske också berätta att medlemmen riskerar att bli av med bostadsrätten. Kanske går det att hitta en lösning, kanske är det så enkelt som att ett autogiro är lösningen.

Hur stort tålamod en förening ska ha med en som slarvar med årsavgiften är svårt att säga. De flesta föreningar har sannolikt pengar på kontot att de klarar en del förseningar, men det blir såklart fel när en medlem använder föreningen som ofrivillig kortfristig långivare.

Att säga upp en medlem bör ske först efter ett noggrant övervägande. En rekommendation är att inte sköta det på egen hand, utan lämna över detta till jurist eller advokat med erfarenhet.

Ovanstående svar är inte en uttömmande redogörelse för gällande rätt, och ska inte användas för att fatta beslut i enskilda fall, utan då rekommenderas att anlita jurist eller advokat.

//Advokat Christian Senyk