Betydligt färre bostadsaffärer efter nya amorteringskravet

Det nya amorteringskravet som infördes 1 mars har rubbat bostadsmarknaden rejält i storstäderna och har resulterat i få och långsamma bostadsrättsaffärer. Hela 20 procent färre bostadsrätter säljs nu i Stockholm efter amorteringskravet, enligt Svensk Mäklarstatistiks senaste uppgifter.

Det senaste året har priserna på bostadsrätter i Stockholm fallit med 9 procent, enligt Svensk Mäklarstatistiks senaste rapport. Detta innebär att de som köpte en bostadsrätt för exakt ett år sedan förlorat närmare 100,000 på varje miljon de investerat. Efter att kvadratmeterpriset i Stockholms innerstad nådde 94 000 kr som högst i fjol har priserna sedan en stor prisnedgång under andra halvan av 2017 hamnat på en platå runt 85 000 kr per kvadratmeter. Prisförändringen i Stockholm och Göteborg var under april månad var nästintill obefintlig, medan bostadsrättspriserna kring Malmö och för landet i genomsnitt minskat något. Många spekulerar dock att dagens prisplatå blir kortvarig och att priserna kommer fortsätta att falla de kommande månaderna eller efter sommaren.

Desto sämre resultat visar Svensk Mäklarstatistik när det kommer till antalet sålda bostadsrätter. Störst konsekvenser har amorteringskravet haft på bostadsrättsmarknaden i Stockholm, följt av Göteborg och Malmö. I resterande delar av landet är det rätt få som påverkas betydligt av det höjda amorteringskravet.

Normalt sett brukar det vara ett högtryck på bostadsmarknaden under denna årstid men försäljningen i Stockholm har minskat med 20 procent sedan det nya amorteringskravet trädde i kraft. 

Anledningen till att det nya amorteringskravet dragit ner försäljningen är för att bostadsköpare numera har svårare att få sina lån beviljade. Amorteringskravet kräver att den som lånar över 4.5 gånger av sin årliga bruttoinkomst och som har en belåningsgrad över 70 procent måste amortera minst 3 procent av sitt lån varje år. Detta är en hel procentenhet högre än tidigare och resulterar i betydligt höjda månadskostnader för bostadsrättsägare. Bankerna kräver även att bostadsköparens nuvarande bostad måste säljas innan de kan beviljas ett lån för en ny bostad, vilket drar ner aktiviteten på marknaden.